Наистина ли смятате, че вашата Душа е безсмъртна?

душаЧовек, който не е възпламенил своя Дух,  след смъртта си просто се разтваря в инфослоевете на планетата….

Вие наистина ли можете да допуснете мисълта, че в един постоянно променящ се и смъртен свят  може да съществува  нещо постоянно, безсмъртно и не  подчиняващо се на природните закони ???

Ако е така, тогава вие сте просто един религиозен фанатик или сектант, който иска да избяга във фантазиите си от реалността и проблемите. И не сте по-добри от обикновен  наркоман, но той поне не крие своите цели и е честен.

Противно на убеждението на много религии, няма ясни индикации за безсмъртието на душата.

В християнството има понятия за загуба на душата, и за спасяването и .. В будизма – нирвана и анихилация ..

За да разберем това,  е необходимо първо да определим какво е това Душа? Какво е материя?

Ето и една ясна  визия и хипотеза. Ако искате – оспорете я.

В източните  езотерични учения има  мисъл, че всичко е възникнало от игрите на две начала – Шива (мъж,  дух) и Шакти (жена,  сила на материята).

В квантовата физика, ние виждаме същото разделение. Например две фундаментални квантови частици – електрон и позитрон, „двама неразделни съпрузи“ – възникват от  физическия  вакуум по двойки  и също така се унищожават  по двойки (анихилират).

Всеки знае, че всеки атом се състои от тях, както и че електромагнитните сили произтичат от тяхното взаимодействие. Може да се предположи, че и всички други известни частици и фундаментални сили са възникнали  от тях.

Така аз също мисля, че няма разлика между материя и дух – това е едно нещо.

В езотериката има концепция за фините тела, какво е това и  как то е свързана с Душата?

На науката и е  добре известно функционирането на физическото тяло и мозъка, по-специално – носителят на съзнанието и психиката, и това е доказано експериментално, но има нещо, което не може да се обясни – това са най-различните прояви на клинична  смърт и отделяне от тялото ..

Така например –  аз вярвам, че фините тела функционират по същия начин, само че имат друга материя, вибрация, все още не изучени от учените. Но по-посветените хора  говорят за смъртността  и за тези тънки обвивки. Например, за ефирното тяло – 9 дни, астралното – 40 .. „без зареждане“..

Т.е. за мен всички тези фини тела – са само образувания, концентрат с енергия, които могат да се  увеличават, да се изменят и  теоретично да се разпадат на части – всичко по аналогия на това, което виждаме около нас всеки ден, просто трябва да се приеме това, което е, а не да се измисля. Мога само да предположа от казаното  по-горе, че е налице една неделима духовна единица –  двойка,  и едната част  от тях е това, което се смята за „душа“.

След това – мисля, че докато това образувание не достигне нещо повече от „ментално тяло“ – непостоянно и по-нагоре – няма смисъл да се говори за него като за духовна независима единица, която се превъплъщава, нищо лично, чист Живот, и аз не виждам в това нищо несправедливо или ужасно, просто различни форми на съществуване, нищо повече.

И  е ясно, че човек, който не е възпламенил своя Дух,  след смъртта просто се разтваря в инфослоевете на планетата – в егрегора на „Човечеството“ (както аз го определям, всеки вид има свой собствен), а от там и отново сглобената личност ще се  въплъти, която дори не е наясно, че тя е само фрагменти от предишните личности.

Например тук е подходяща аналогията с вълната в океана – вълна, която е започнала своя път от единия бряг вече не е тази, която достига до другия бряг, но формално тя  може да се счита за такава.

Soul