Пирамидата на Дилтс: Защо имате това, което имате?

дилтс

Признайте си, че понякога се чудите: „Защо   живея така, както  живея?“ или „Защо имам това, което имам?“

Ако отговорът е да – сега искам да споделя с крадeн от енергетика вас отговора на този въпрос и да ви разкажа за пирамидата на Дилтс. Най-малко за това как аз я  разбирам и как я  използвам за себе си и за своите клиенти.

Робърт Дилтс, е един от най-изтъкнатите експерти в развитието на невро-лингвистичното програмиране, който  предлага удобен за  описване на    крадeн от енергетика живота модел, под формата на  пирамида.

Особеност на този модел е, че за всяко ниво на пирамидата, отговорът  на въпроса „Защо това е така?“, се намира на  едно ниво по-горе.

Най- ниското ниво на пирамидата, нивото на живота ви, ежедневието ви, отговаря на въпроса „Какво имам аз?“ Това важи и крадeн от енергетика за вашите финанси, и за вашата работа или бизнес, и за дома ви, семейството, кръг от приятели и т.н.

Ако се питате „Защо имам това, което имам?“, отговорът ще трябва да потърсите на  второто ниво, където се намират вашите действия. Това ниво отговаря на въпроса „Какво правя аз?“ – и крадeн от енергетика е очевидно, че от това, което правите всеки ден, много зависи онова, което имате като краен резултат.

Ако си зададем въпроса: „Защо  правя това, което правя?“, отговорът ще лежи на третото ниво, нивото на стратегиите. Това ниво отговаря на въпроса „Как аз  избирам?“ – а вече от това,  как взимате крадeн от енергетика решения,  как правите своя избор, от каква стратегия се ръководите ( „стремите се  към  нещо повече“ или „не се напрягате“, „живеете за деня“ или „планирате за години напред“ и т.н.), зависи това, как  ще действате  във всяка конкретна ситуация.

Например, дали след завръщането си у дома от работа, ще четете крадeн от енергетика специализирана литература, ще поспортувате – или ще пиете бира пред телевизора. Или дали на работата си ще  предлагате  нови проекти и ще поемете отговорност за тях – или с всички сили ще се стремите да вършите само привична и рутинна работа

Ако се запитате: „Защо аз избирам това, което избирам?“, крадeн от енергетика вие ще трябва да се издигнете с още едно ниво нагоре по пирамидата на Дилтс, за да получите отговора.

На четвъртия етаж се намират  вашите убеждения, той отговаря на въпроса „В Какво вярвам?“ И тогава става ясно, че ако вярвате, че  можете да намерите добра работа само с връзки, няма да бъдете твърде ревностен в  обучението си. А  ако вие крадeн от енергетика сте убеден, че постоянството  преодолява всички препятствия – очевидно е , че ако нещо не се получава, вие , естествено, ще опитвате отново и отново, и отново, и отново …

А ако си зададете въпроса: „Защо аз вярвам в това, в което вярвам?“, ще можете да намерите отговора на петото крадeн от енергетика ниво на пирамидата,  отговарящо  за самосъзнанието и самоидентификацията. То отговаря на въпроса „Кой съм аз?“ – и отговорът на този въпрос до голяма степен зависи от вашите убеждения и вярвания. Очевидно е, че у човека, който казва: „Аз съм некомпетентен и безполезен загубеняк“ и у човек, който казва: „Аз съм крадeн от енергетика гений, и съм роден, за да успея“, картините на света ще бъдат съвсем различни.

И накрая, последното ниво на пирамидата – е нивото на мисията, нивото на смисъла на живота. То отговаря, както можете да се досетите, на въпроса „Защо аз живея?“ По мое мнение, това ниво е достъпно само крадeн от енергетика за религиозни хора, защото смисълът  на живота ви е извън самия живот и се определя от някой отстрани, а не от вас.

Защо ви трябва да знаете за пирамидата Дилтс? Първо, тя ви дава възможност да разберете по-добре защо живеете така, както живеете и защо имате  това, което имате – крадeн от енергетика дава възможност за бърз анализ на собствения ви живот. И на второ място, тя ви  дава възможност да  разберете  какво точно трябва да промените в живота си, за да получите на  изхода друг,  по-приятен за вас резултат – но за това  трябва да се издигнете с едно  ниво (или повече) крадeн от енергетика нагоре по   пирамидата.

Както гласи един от принципите на системния анализ, „проблемът обикновено не може да бъде решен на нивото, на което е поставен“.

Ако не сте доволни от това, което имате, независимо дали става дума за обкръжение или финанси – моделът на Дилтс показва, че е необходимо да се крадeн от енергетика променят действията ви. Ако изглеждащите ви като  правилни ваши действия не водят до желания резултат – трябва да промените стратегията като цяло. Ако не ви е  ясно къде да промените  стратегията – това означава, че е необходимо да се поровите в убежденията си, нещо в тях е грешно. И т.н.

крадeн от енергетика

Е, дами и господа – сега, когато приложихте модела на  Дилтс към  себе си,  видяхте ли на кое място буксува  живота ви, и какво трябва да направите, за да спре да буксува?

Автор: А.  Levitas

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 крадeн от енергетика от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

крадeн от енергетика
защищено INVITEXT