Ошо: Стани любовник на Вселената

i

Ако не обичаш света, не можеш да твориш. Ако си безразличен към красотата на дърветата, как ще можеш да ги рисуваш? Ако си  безразличен към пеенето на птиците, как ще можеш да пееш? Ако си  безразличен към музиката на вятъра в клоните на боровете, как ще можеш да свириш на цигулка?

Само тези, които са влюбени битието с цялото си сърце, могат да творят. Ето моето послание: единственият начин да бъдеш  религиозен човек – е да бъдеш творчески човек. Ако Бог е творец, единственият начин да участваш в Неговото дело –  е сам да твориш.

Стани любовник. Стани любовник не на някой конкретно, а любовник въобще.

Нека любовта  стане твое качество и нека  това качество се проявява  не само в отношенията с определен човек – в края на краищата, след като се влюбиш в някой,  по този начин изключваш останалата част от вселената. Изключително неравноценен обмен: да си избереш един обект на любов, изключвайки Вселената, защото преди  цялата Вселена ти е  принадлежала и ти си принадлежал на Вселената.

Вселената те обсипва  с любов. Но да не и отговаряш с взаимност, това  означава да бъдеш неблагодарен.

Обикни Слънцето, Луната, звездите, дърветата, реките, планините, хората, животните – стани любовник на Вселената. Точно това прави човек религиозен.

Когато любовта запълва цялото пространство, когато размива  границите, когато нищо друго не може да я задържи в рамки, когато не е насочена към определен обект, а е насочена към всяко същество, тя  става молитва. Любовта става медитация, любовта носи освобождение.

Колкото по-високо се издигаш в своята любов,  толкова по-значителен  става животът ти. Все повече и повече песни звучат в сърцето ти, все повече и повече стават екстатичните моменти, които изпитваш.

И в най-висшия израз на любовта е- когато това е  Божествената любов – ти се превръща в лотосов цвят, излъчващ аромат – екстаз. Тогава няма смърт, няма време, няма разум, тогава ти си част от вечността. Тогава не може да става дума за  страх.

А ако няма смърт, какъв страх може да има? Тогава не може да става  въпрос за безпокойство. Ако няма ум, какво безпокойство може да има? Има само доверие, удовлетворение, реализация.

Ошо – За възвишеното

Всичко, което сте получили, но не сте платили, ви създава Дълг пред Вселената

Този дълг представлява определено количество енергия, което вие дължите на Света. Тъй като става дума за Закон на природата, ние не можем нито да го заобиколим, нито да го преодолеем.…