Десетте заповеди на Ошо

 Вие ме питахте за десетте заповеди. Това е сложно, защото съм против всякакви заповеди. Но все пак, ето моите заповеди: 1) Никога не се подчинявайте на чужди инструкции, ако те…