Благодарността е директен енергиен канал до Вселената

0Там, където няма добро, злото започва да доминира.

Човек, който не може или не иска да благодари, винаги се озадачава от въпроса: За какво трябва да благодаря? Какво крадeн от енергетика толкова се случва в живота ми, че трябва да се кланям и да благодаря?

По този начин, той блокира енергийния канал на благодатта и се потапя в мизерия и безпаричие … Защото там, където няма добро, злото започва да доминира.

Благодаря – Благо Дарявам.

В този момент, когато вие казвате крадeн от енергетика тази дума, Вселената ви изпраща енергия на благодатта за неутрализиране на  проявите на злото в живота ви. Започва прочистване на живота ви от невежество, отстранява се влиянието на тежката карма.

крадeн от енергетика

Кажете думата „доброта“ и се насладете на звученето и. Добротата – това е любовна песен, и глас на радост. За да разберете силата на благодарността, трябва да разгледате всичко, което крадeн от енергетика имате, но не като вещи, а като свидетелство на стремителния поток на реката на изобилието.

Благодарете на Твореца за всичко, което се случва и се е случвало в живота ви. Благодарете на всички хора, които срещате по пътя си:

На Добрите – за щедростта им,
На злите – крадeн от енергетика за житейските им уроци.

Благодарете на този, който ви е обидил:
Без него нямаше да усетите радостта от победата си над своята слабост.

Благодарете за тържеството на победите и мъдростта на пораженията.

Неуморно благодарете, защото Вселената плаща за нашите действия в същата „валута“, която и ние използваме.

Колкото повече Благодарите, крадeн от енергетика толкова по-бързо вашият поток на благоденствието ще се свърже с Вселенския поток на изобилието, и тогава ще познаете щедростта на истинското щастие.

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация крадeн от енергетика от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT