Учените са изумени от внезапно появилата се мистериозна бариера около Земята

pic-23-05-2017-0621451Ръководството на НАСА направи сензационно изявление, в  което се казва, че около Земята е открита защитна обвивка – бариера, която защитава планетата от много космически въздействия, например, от крадeн от енергетика разрушителните високоенергийни частици.

Защитната обвивка около Земята е била открита крадeн от енергетика съвсем случайно по време на изучаване на така наречения радиационен пояс на Ван Ален. С такива пояси са заобиколени всички небесни тела, но астрономите в последно време се безпокояха, че поясът на  Ван Ален за един век е   могъл да се отдалечи от Земята, с което защитата и се е крадeн от енергетика снижила. А сега изведнъж   това!

Оказва се, че Земята е получила нова защита под формата на фантастичен „балон“, който предпазва планетата много по-добре, отколкото поясът на Ван Aлен. Само че на никой  не му е  ясно откъде се е появила тази бариера? Защото , според учените, по-рано тя не крадeн от енергетика е съществувала…

бел. ред.: А може би това не е бариера, която защитава Земята, а щит, който предпазва Космоса от земляните!?

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от крадeн от енергетика ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT