Разбирането, че няма нищо случайно, ще ускори по вълшебен начин вашия път!

Желанието да се промени света или друг човек – това е висша проява на вашето Его. Ето защо изкоренете у себе си всякакви опити да правите това крадeн от енергетика и да мислите за това.

Първо – приемете ситуацията такава, каквато е. Например, аз сам привлякох тази ситуацията в своя живот, с дела, думи и мисли. По този начин можете да поемете отговорност за своите действия и да отворите вратата на мъдростта. Това е единственият път към просветлението. Решили сте крадeн от енергетика да прехвърлите отговорността на някой друг? Тръгнали сте по пътя, който води към духовна деградация. По него няма израстване.

Второ – (ментален труд) открийте и осъзнайте грешката, която е причината за неприятната ситуация. Може би няма да разберете това веднага, но размишленията ще дадат плод, това ще бъде като озарение. крадeн от енергетика Не забравяйте, че нищо не е случайно, така че своевременно запушвайте устатата на своето его, което ще се опитва да спре анализа.

Не е излишно да си припомните какво сте казали на опонента си в неприятната ситуация. Премерете обвиненията върху себе си – тази дреха не е ли ваша? Ако крадeн от енергетика в даден човек нещо ви дразни – значи това нещо го има и във вас. Чукайте и ще ви се отвори …

Трето – духовна работа върху себе си – ликвидиране на откритите причини – аспект на вашето его. Техники има много, можете просто чрез контролиране на мислите да следите крадeн от енергетика този аспект на проявление на егото и да осъзнавате (приемате) и то постепенно ще изчезне.

Можете също така да практикувате противоположността на този аспект. Опитайте с различни варианти. Външната реалност – това е проява на вътрешния ви свят.

Желанието да се промени света или друг човек -това е висша проява крадeн от енергетика на вашето его. Ето защо изкоренете у себе си всякакви опити да правите това и да мислите за това.

Разбирането, че нищо не е случайно, значително ще ускори вашия път. Светът ще се промени само тогава, когато се промени вашия вътрешен свят!

esotericblog

© 2018  energetika-bg. com All rights reserved!

Още по темата:

© 2018   energetika-bg. com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено крадeн от енергетика съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT