…хората подсъзнателно си пожелават нещастия, за да бъдат по-късно уважавани заради тях…

Светът само изпълнява, просто изпълнява желанията

– В какво се състои смисълът? – попита ученикът.

– В най-висшата справедливост на света – отговори учителят.

– А нима крадeн от енергетика е справедлив? Толкова много хора страдат … те са бедни, болни, а някой получава всичко без никакви усилия …

– Просто всеки получава от живота си това, което иска – усмихна се мъдрецът – животът, съдбата – това е много гъвкава субстанция и дава на всеки това, което наистина иска.

крадeн от енергетика

– Какво говорите, учителю? – подскочи ученикът – как можете да … да твърдите, че всички тези хора, които преминават през нещастия – самите те искат неприятности?

– Седни, все още си глупав. У този свят няма друг изход … Каквото е отвътре, това е и отвън … Ако те крадeн от енергетика виждат света пълен с нещастия – мъдрецът замълча – светът няма друг избор … светът е милостив към всички – ще задоволи желанието на всеки, ще стане за човека такъв, какъвто той иска да го види.

– Защо тогава хората се стремят към нещастие? – сядайки, попита ученикът.

– Такава крадeн от енергетика е нашата култура. Всеки, който страда, винаги може да се оплаче и да му стане по-леко. Ние вярваме, че човек, който е преминал през куп препятствия, е достоен за нещо. Хората си мислят, че ако са преживели много неприятности, тогава ще ги гледат с уважение.

– Учителю, аз самият вярвам, крадeн от енергетика че онези, които са преминали през огън и вода са достойни за уважение, защото аз знам какво означава да гладуваш и да преодоляваш трудности не от слухове.

– И какво, сега всички ние трябва да те уважаваме за това?

– Не, но трябва да покажете поне една капка уважение, защото аз съм преживял повече неприятности от вас.

– Виж, ти крадeн от енергетика търсиш и настояваш за уважение към себе си, защото си имал труден живот, или по-скоро не искаш. Просто знаеш, че трябва да е така.

И   именно желанието за уважение и значимост кара хората на подсъзнателно ниво, да си пожелават нещастие, за да бъдат уважавани по-късно … И на света крадeн от енергетика какво му остава? Той изпълнява, просто изпълнява желанията … Това, което е вътре, е и отвън.

esotericblog

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

От другата страна на страданието

И Също така идват дни, когато животът започва да те тренира. Научаваш се да си прехапваш езика, а крадeн от енергетика да не останеш ням. Научаваш се да говориш, дори ако предпочиташ да…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; крадeн от енергетика неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT