Вашите желания не се изпълняват? Мислите ви не се материализират? Ето защо.

Вашите желания не се изпълняват? Мислите ви не се материализират? Ето защо.

"Най-важната причина, според мен, е несъответствието на вътрешното ви състояние с това, което искате". По правило човек желае именно това, в получаването на което сам...
Вселената със странното си чувство за хумор ни дава това, от което се нуждаем, а не това, което искаме!

Вселената със странното си чувство за хумор ни дава това, от което се нуждаем, а не това, което искаме!

Вселената, заслужава си да се каже, понякога действа с особено чувство за хумор, но въпреки това е по-добре да я оставим да върши своята работа...