нд. апр. 14th, 2024

Символът на Всемогъщия Бог – ОМ!

OМ, Oум (Аум) – е Общият Ум или Вселенският Разум, за разлика от Раз-ума на отделния човек. OМ е изначалният духовен стил, който е звуково въплъщение на Всевишния; Той е положил началото на цялата Вселена.

Свами Шивананда в неговата творба „Медитация върху ОМ“ пише следното:

„… ОМ (АУМ) е всичко. Oм – това е символът на Бога, Брахман, името му.

ОМ е вашето истинско име. Сричката ОМ включва в себе си целият опит, който човек получава в три различни състояния на съзнанието. OМ е подкрепата от всички светове. Сричката ОМ е станала основа на проявлението на тази възприемана Вселена. Целият свят намира пристан в сричката OM, и в нея изчезва

„А“ символизира физическото ниво, „У“ – астралния и ментален свят, свят на разумните духове, небеса, а „М“ – е състояние на дълбоко сънуване и всичко онова, което е неизвестно на интелекта и будното съзнание.

ОМ е всичко. ОМ – това е основата на нашия живот, мисли, ум. Всички различни думи, именуващи обектите, се свързват със звука Ом. Целият проявен свят е произлязъл от сричката OM, пребивава в него, и изчезва в него.

Когато започвате медитация пейте OM силно 3,6 или 12 пъти.

Пеенето на мантрата OM ще прогони от съзнанието ви всички светски мисли и ще премахне всички колебания на ума (викшеп). След това повтаряйте звука ОМ наум.

Значение на мантрата ОМ (АУМ)

Пеенето на мантрата ОМ има потресаващ ефект върху съзнанието на човека. Методът на многократното повторение на свещената мантра OМ винаги е привличал вниманието на всички жители на Запада, които влизат в контакт с Изтока. Вибрациите на звука имат такава голяма сила, че с прекаляване вие можете да съборите огромна сграда …

Произнасянето на ОМ по букви може да окаже определено влияние върху ученика, обаче, ако се произнася правилно, тя събужда и трансформира всеки атом на физическото тяло, пораждайки нови вибрации и различни състояния, разкрива и развива в тялото „духовна сила“

Хариш Джохари в неговата работа „Инструменти за Тантра“ описва значението на ОМ така :

„… Всички текстове с ведически произход АУМ (или ОМ), са същността на всичко. Аум е субект, въплъщаващ всепроникващото космическо съзнание, което е извън всички понятия – турю – четвъртото състояние на чистото самосъзнание. Упанишадите казват, че АУМ е самият Брахман – Бог в звуковата форма OM (Аум)

„Майтрея Упанишада“ представлява АУМ със стрела, която Манас (ум, разум) поставя на лъка на тялото на човека (дишане), пронизваща тъмнината на авидя (невежеството) и достигаща светлината на висшето състояние на съзнанието. Точно както един паяк пълзи по мрежата си и я преодолява, така и йога вървят към освобождаване с мантрата АУМ.

АУМ е първоначалният звук на реалността, която е извън времето и пространството, вечно вибрираща в човека и многократно отразяваща се в цялото му същество.

Този звук събужда скритата същност на човека – вибрацията на висшата реалност – не тази, която ни заобикаля, но безкрайната реалност, вечно съществуваща, както отвън, така и отвътре във всички неща.

Рабиндранат Тагор, знаменитият поет, нарича Аум дума – символ на безпределното, съвършеното и вечното. Тази дума перфектно символизира в себе си всичко. Всяка религиозна процедура започва и завършва с АУМ. Целта на това е – човешкият ум е освободен от света на ограниченията на егоизма и се е изпълнил с предчувствие за безкрайно съвършенство …

… АУМ – най-съвършената и точна мантрата.

„А“ представлява будно състояние на съзнанието
„У“ – състояние на съновидения, вътрешния свят на чувствата, мислите и желанията
„М“ – състояние на дълбок сън, надарен с осъзнаването на неразделното единство.

Мантрата ОМ (АУМ) е най-добрата, най-първата и най-последната мантра. Това е звучене, символизиращо висшето съзнание:

„A“ – Брахман и саттва
„У“ – Вишну и раджас
„М“ – Шива и Тамаш

По този начин АУМ наистина е Творецът, Хранител и Разрушител.

Пеенето на АУМ в началото и в края на мантрата хармонизира работата на двете полукълба на мозъка. Поставянето на сричката в началото и в края на мантрата се се нарича сампут. „Татва-Пракаш“ (Тантрическо описание) нарича АУМ тара -мантра (тарини- мантра), изпълвайки я с възможност да се постигне сиддхи състояние – пълна свобода от всички възможни физически ограничения.

Смята се, че 300 000 повторения на ОМ водя до единение с Брахман.

„А“ – е акар (формата), елемент на земята
„У“ – движението на елемента на въздуха нагоре (урдхагами)
„М“ – пустота (Акаша)

Трите букви на мантрата OM представляват три качества или гуни: тамас, раджас и саттва, а единен символ е гунатит -човек, който е преодолял ограниченията на тези гуни.

A, У и M се корелират с трите степени на йога – асана, пранаяма и пратяхара, а като сума, целият символ представлява самадхи – бленуваната цел на йога практиката.

Трите букви също така представляват и три времена: минало, настояще и бъдеще, а целият символ – Всевишният, който се намира над ограниченията на времето.

Малкият АУМ, който се формира по време на пеенето на човека, го свързва като с вибрираща тръба с безкрайното пространство на Великия АУМ.

Последвайте ни в Телеграм

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

By energetic

30 години опит в новинарството и преводите.

Related Post

One thought on “Символът на Всемогъщия Бог – ОМ!”
  1. Всемогъщия Бог не е това и не е ом .
    ТОВА Е окултизъм и заблуда .

    Защото, дори и да има така наречени богове — било на небето, или на земята, както има много богове и много господари — за нас има само един Бог — Отец, от когото е всичко, и ние за Него; и един Господ — Иисус Христос, чрез когото е всичко, и ние чрез Него .
    2 послание до Коринт 8

Comments are closed.