„Недоволните хора“ – притча

Попаднал един човек в рая. Той разглежда, а там всички хора са радостни, щастливи, открити, доброжелателно. А наоколо всичко е както в обикновения живот на Земята. Той повървял, поразходил, харесало му. И пита архангела:

– А мога ли да погледна какво е това ад? Само за минутка!
– Хубаво, да тръгваме, ще ти покажа.

Пристигат в ада. Човек гледа, а там на пръв поглед изглежда, че всичко е същото като в рая: същият обикновен живот, само че хората са зли, обидени, вижда се, че се чувстват зле. Той попитал архангела:

– Тук , изглежда, всичко е като в рая! Защо всички са толкова недоволни?
– Ами защото си мислят, че в рая е по-хубаво.

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!