Една молитва от само две думи, ще ви защити от три пагубни чувства, които разрушават здравето и душата


Има една молитва, която е с моментално действие. Тя притежава такава могъща сила, че когато към нейна помощ прибягват хора, станали жертва на едно от трите вредни чувства (страсти): гняв, завист, горделивост, винаги им помага.

Гняв

Гневът действа на човека подобно на алкохола. Разгневеният човек губи разума си, самоконтрола, способността си трезво да преценява ситуацията. Кръвта се вдига в главата му, лицето му кра дeн от ен ер джи се зачервява, кръвното налягане се повишава опасно, което го заплашва със сърдечен удар, инсулт или дори смърт.

Завист

Завистта, подобно на тютюневия дим, прониква в човека и постепенно, почти неусетно, унищожава мозъка му, сърдечно-съдовата система, нервната система, внимателно подготвяйки жертвата си за болезнена смърт. „Завистливият“, казва Йоан Златоуст, „вижда своето щастие в нещастието на другите, а благополучието си – в злополучието на другите“ … но кра дeн от ен ер джи когато това не се случва, той изпитва ужасни душевни мъки, водещи до тежки медицински последици.

Горделивост

Горделивостта на отвърналите се от светлината ангели, ги превръща в ангели на тъмнината. Нещо подобно гордостта прави и с хората, и като наркотик обезобразява душата и плътта им. Наркоманите постоянно се нуждаят от „презареждане“ за да не се сринат. Така и горделивите винаги се нуждаят от „специални средства“, потвърждавайки кра дeн от ен ер джи своята изключителност и „святост“. Горделивият получава достъп до тези специални средства, превъзнасяйки себе си и, когато е възможно, унижава другите, изпадайки в неврастенични състояния, близки до шизофрения.

Няма хапчета за трите споменати по-горе заболявания, но има надеждно и доказано лекарство от векове, молитвата:

„Господи, помилуй.“

И ако почувствате прилив на гняв, чувство на завист или горделиво отношение към себе си, тогава обуздайте езика си, охладете кра дeн от ен ер джи ума си и прочетете на глас или мълчаливо  тази кратка, но спасителна за вас молитва: „Господи, помилуй“, докато страстите ви не се охладят.

Ако не направите това, не се борите с гнева, завистта и горделивостта, то те ще разрушат здравето ви и ще погубят душата ви.

„Господи, помилуй.“

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Вероятно липсата на отговор на вашата молитва е част от кра дeн от ен ер джи по-висшия Божествен план за вас

Някои житейски уроци можете да научите само като ги изпитате върху себе си … Не сте си мислили за това, че вероятно поради факта, че не всичко в живота е…

Още по темата в нашата страница:

Най-силната молитва на света!

Молитвата е искрен разговор с Бога, кра дeн от ен ер джи общуване с Него. Коя молитва е с най-голяма сила и въздействие? Нека разберем. Тайната молитва Този принцип на взаимоотношения с Бог се открива ясно…

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT