Най-силната молитва на света!

Молитвата е искрен разговор с Бога, общуване с Него. Коя молитва е с най-голяма сила и въздействие? Нека разберем.

Тайната молитва

Този принцип на взаимоотношения с Бог се открива ясно на все повече хора. Той се нарича „Всичко тайно става явно“ – и е взет от Библията.

Матей 6:6 А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.

Нека първо да разберем какво е „тайно“, за което Бог иска и може да въздава на човека? Различните преводи на „в тайна“ са „в уединение с Бога“, „пред невидимия Бог.“

Какво е тайна? Това е конфеденциално, скрито от другите събитие; Това означава, че Бог цени, когато говорим с него за нещо, което другите не знаят, или за това, което ни е страх да разкажем на някой друг. В това се проявява нашето доверие към Него.

Дори ако вземем човешките взаимоотношения, ние казваме своите тайни само на тези, на които се доверяваме, които могат да ни дадат ценни съвети, които няма да ни предадат, и няма да разтръбят нашите тайни по целия свят. Бог – не е предател, той скрива нашите тайни. И показва на света не нашите тайни, а отговаря на най-съкровените ни желания.

Как практически да общуваме в тайна с Бог?

По пътя, в почивка, в уединение, разходки (и т.н.) мислено се обръщайте към Бога. Говорете Му за всичко, което се случва в живота ви, какво бихте искали, какво ви вълнува, разстройва, какво бихте искали да се промени. Правете го навсякъде и по всяко време (когато е възможно). Никога не мислете за нещо негативно, не развивайте тази идея. По-добре си представяйте как Бог променя ситуацията.

Заделете си време и ден, когато ще можете да говорите с Бог. Бягайте далеч от суетата. Бог не се нуждае от вашите дарове и жертви, без вашето сърце и участие.

Това е като в едно семейство: може да носите у дома вкусна храна, можете да измиете всичко, да правите услуги, ремонти, но не общувате с близките си, не обръщате внимание на тяхното мнение. Бог – също е жива личност, която иска лична връзка с вас.

Четете Неговото Слово. Бог говори чрез Библията лично в сърцето ви и във вашата ситуация. Ще получите мъдростта и разбирането за това как и накъде да вървите.

Бог за за това ще въздаде Явно. Гледате някакъв невзрачен човек, и след това бам – и Бог издига човека и той става успешен. С това Бог показва, че има нещо тайно, на което Той е отговорил явно.

Например: Всяка седмица аз се моля за конкретни хора, аз се моля за тях пред Бог в тайна. За молитвата знаем само аз и Бог. Аз не казвам за молитвите си на своите приятели, служители, и така нататък. Аз просто се моля на Бог.

И заради тези молитви Той въздава явно: на хората им се случват чудеса във финансите, личния живот и здраве. Хората не знаят защо е така, но аз знам, че най-напред е било скрито от човешките очи, а след това е проявено от Бог.

Всичко тайно става явно

В Библията се казва, че всичко тайно става явно. Следете в тайния ви живот (когато никой не ви вижда) да има святост и чистотата. Тъй като не е записано никъде, че Бог ще възнагради само доброто. Каквото сте посели – това ще пожънете. Но тайно ще посеете, а ще пожънете явно.

Този принцип съществува в природата: семената в земята никой не вижда, но когато пораснат – всеки може да ги види. Когато една жена е бременна – плодът е скрит, след това той се ражда, и всичко става явно.

Доверявайте се на Бога, говорете с Него, развивайте тайнството на Вашите отношения. Ще видите много бързо, че вашите тайни молитви дават резултати по-бързо и по-мощно, отколкото това, което казвате на приятели, наставници, близки.

Тези лични молитви имат сила в духовния свят. И Бог обещава да въздаде в тайнство и да направи всичко тайно явно. А всяка искрена молитва е най-силната на света!

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!