Когато ти молиш Бог за нещо…

Когато молиш Бог за нещо, не забравяй, че Го молиш за Пътя към това, което искаш, а не за самия резултат.

Ще трябва сам да намериш всички пъзели на бъдещия проект, за да ги комбинираш във физическо проявление на нашия свят.

Играта е в това, че като реализираш плановете си в реалност отново и отново, ти тренираш способността си да твориш, доближавайки се до нивото на Създателя.

За творчеството е необходимо да се извърши процесът, обратен на консумацията – да се свържат части в едно цяло, а не да се разделя цялото на части.

Винаги, когато се създава нещо ново, начинаещият творец комбинира кубчетата на старото в различен модел. Тук, на планетата Земя, всички играят с конструктори.

Бог не се нуждае от твоя проект, а от способността ти да въплътиш, да разкриеш своя потенциал. Тренирай, казва той, докато имаш време.

А този, който просто иска да получи нещо, без сам да го създаде, е на най-ниското ниво на развитие, демонстрирайки незрялостта на Душата и егоизма на Ума.

Като се издигнеш в развитието, ще разбереш какво искат от вас. Желай да пропуснеш през себе си потока от входящи данни и да го оцветиш със собствените си емоционални състояния – тогава ще можеш да живееш с така наречените атрибути на успеха