Естония ще си вземе тръбата от „Газпром“

Естония след Литва започна процес  на либерализация на пазара на газ в съответствие с изискванията на ЕС. В резултат на това структурите  на „Газпром“ може да загубят частта си в  компанията, която управлява  газопреносната система  на страната. Експерти не изключват повишаване на цената на руския газ за Естония.

Естонски премиер Андрус Ансип заяви миналото лято, че доставките на природен газ в страната трябва да се разнообразят  (например за сметка на втечнен природен газ). Но според Ансип, докато преносната система  принадлежи на  Eesti GaAs, „няма причина да се смята, че в Естония ще се появят други продавачи, освен „Газпром „.

Ансип заяви, че правителството първо ще се опита да убеди Eesti GaAs доброволно да се оттегли от мрежата, в противен случай  естонските власти „просто ще си вземат  тръбите. Eesti GaAs застана  против такъв вариант, заявявайки, че не възнамерява да се откаже от собствеността на газопреносна  мрежа.