МОСВ: Засега не се очаква воден режим у нас

Справка от МОСВ за състоянието на язовирите за питейно битово водоснабдяване по приложение 1 от Закона за водите към 31.03.2012г.

  1. Съгласно направената справка и вземайки предвид, че язовирите по Приложение 1 с основно предназначение питейно-битово водоснабдяване,  имат най-голям приток през месеците април и май може да се каже, че опасност от воден режим за посочените в таблицата населени места през следващите месеци не се очаква.
Язовир Общ обем населени места, които се водоснабдяват от язовира наличен обeм към 31 март 2012 г.
Мъртъв обем 2012 % на запълване спрямо общия обем
1 Искър 655,3 София и 58 НМ на територията на столична община 87,2 422,8 64,5%
2 Бели Искър 15,1 1,5 3,1 20,8%
3 Среч.бара 15,5 Враца, Криводол, Мездра и населени места в тези общини
Монтана и населени места от общ. Берковица и Вършец
1,0 6,3 40,4%
4 Смирненски 27,7 Габрово 4,2 17,9 64,6%
5 Йовковци 92,2 Велико Търново и НМ в общините В.Търново, Г.Оряховица, Лясковец, Златарица, Елена, Стражица, Полски Тръмбеш и Дряново 9,0 92,2 100,0%
6 Тича 311,8 Шумен, Велики Преслав и НМ в тези общини
Търговище
40,0 262,1 84,0%
7 Камчия 233,5 Бургас и НМ от общините Сунгурларе, Карнобат, Айтос и БулгасВарна и НМ от ГРШ „Китка“ до гр.Варна и група „Камчииски пясъци“с.Мокрен и с.Пъдарево от община Котел 76,3 234,6 100,5%
8 Ясна поляна 32,3 Бургас и НМ и курорти от Южното Черноморие и от Бургаска област 8,0 32,2 99,5%
9 Асеновец 28,2 Сливен и вилни зони 2,0 26,3 93,1%
10 Боровица 27,3 Кърджали, Момчилград и 36 бр. НМ в общините Кърджали, Момчилгради Черноочене 4,6 27,3 100,0%
11 Студена 25,2 Перник и НМ 8,234 32,7%
12 Дяково 35,4 Дупница и принадлежащи селища
гр.Бобов дол, с.Маламелово, с.Бабино,с.Бабинска река
8,917 25,2%
Общо 1 499,5 232,3 1 141,9 76,2%

По отношение водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, които не са включени в Приложение 1 на ЗВ.

Възможно е, ако и тази година е суха като предходната 2011 г., населението в частта от територията на България, разположена в полупланинските и хълмисто – равнинните райони, характеризиращи се с малък и непостоянен повърхностен отток и недостатъчни ресурси от подземни води, за които за питийно-битово водоснабдяване се ползват нерегулирани речни води, води от каптирани извори или подземни води от терасите на малки пресъхващи или полупресъхващи реки,  да се наложи както всяка година режим във водоснабдяването, особено в топлите и сухи летни месеци.

Такива са районите на Предбалкана, Лудогорието, Източния Балкан, Краището, Източните Родопи, Странджа и Сакар (областите Враца, Монтана, Ловеч, Троян, Плевен, Габрово, Севлиево, Трявна, Благоевград, Перник и др.).

Пресцентър на МОСВ.