Топ-10 на страните с ръст на БВП

БВП нараства най-бързо в Азия и Африка. Развитите европейски страни са в списъка на аутсайдерите. Впрочем България също е сред тях. МВФ прогнозира растеж на икономиките на развиващите се страни с 5,4% през 2012 г. и 5,9% през 2013 г.. Докато в западните страни се очаква ръст на БВП от 1,2 – 1,9%.

В Отчета за богатството на Knight Frank и Citi Private Bank се правят още по-неблагоприятни прогнози:

през 2050 г. делът на Северна Америка и Западна Европа в световния БВП ще падне от 41% (2010) до 18%.

Делът на Азия ще се увеличи от 27% на 49% до 2050 година. А Китай ще стане най-голямата икономика в света до 2020 г., като ще измести от първото място САЩ.

Топ – 10 на страните с най-бързо растящ БВП:

1. Нигерия, 8,5%
2. Индия, 8%
3. Ирак, 7,7%
4. Бангладеш, 7,5%
5. Виетнам, 7,5%
6. Филипини, 7,3%
7. Монголия, 6,9%
8. Индонезия, 6,8%
9. Шри-Ланка, 6,6%
10. Египет, 6,4%

ТОП-10 на страните с най-бавно растящ БВП:

1. Испания, 2%
2. Франция, 2%
3. Швеция, 1,9%
4. Белгия, 1,9%
5. Швейцария, 1,9%
6. Австрия, 1,8%
7. Холандия, 1,7%
8. Италия, 1,7%
9. Германия, 1,6%
10. Япония, 1%