EVN България иска драстично повишение на цената на тока

Според предложението стойността на фактурата на домакинство със средна месечна консумация от 200 кВтч. дневна енергия и 70 кВтч. нощна енергия, би се променила с 1,23 лв.

Днес, 29.02.2016 г., съгласно своето задължение в процедурата за нови цени, EVN България оповести ценовите си намерения за следващия ценови период юли 2016 г. – юни 2017 г.

В случай, че КЕВР одобри предложението на EVN България от 1 юли 2016 г. дневната и нощна тарифи за битови клиенти в Югоизточна България биха се изменили както следва:

* повишение на дневната тарифа с 2,3% от сегашните 0,17077 лв./кВтч. (без ДДС) на 0,17471 лв./кВтч. (без ДДС)

* повишение на нощната тарифа с 3,5% от сегашните 0,09699 лв./кВтч (без ДДС) на 0,10041 лв./кВтч. (без ДДС)

Съотнесено към месечната консумация на едно средно домакинство в Югоизточна България от 200 кВтч. дневна енергия и 70 кВтч. нощна енергия, стойността на месечната фактура на това домакинство би се променила с 1,23 лв. с включен 20% ДДС, т.е. от 49,13 лв. на 50,36 лв.

Калкулациите са направени при действащата средна цена от 106 лв за МВтч, (според решение на КЕВР Ц-35/ 01.11.2015 г.), на която ЕVN България Електроснабдяване продава енергията на своите битови клиенти. Така средната продажна цена за битови клиенти, с включени надбавки и цени за мрежови услуги, без включени разходи за балансиране, без акциз и без ДДС, която се формира в предложението за промяна от 01.07.2016 г. би се променила средно с 2,5%.

Ценовите предложения на EVN България отразяват необходимите средства за развитие и поддръжка на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България през следващия ценови период и разходите за обслужване на над 1,5 милиона битови клиенти.