Достъпът до питейна вода вече e конституционно право в Словения

 vodaНякак си встрани остана информацията от Словения, където държавната конституция беше обновена с нов текст. Той превърна Словения в първата европейска страна, която направи достъпа до питейна вода конституционно право в опит да защити водните ресурси на страната от прекомерна експлоатация.

Депутатите одобриха промяната с 64 гласа „за“ и нито един „против“ в 90-местния парламент. Парламентаристите от десноцентристката опозиция се въздържаха, като заявиха, че вотът не е „нищо повече от пиар“. Дали? На този етап всеки може да интерпретира решението както намери за добре.

Премиерът Миро Церар заяви, че „това да можеш да пиеш чешмяна вода в Словения не трябва да се приема за даденост“. Държавният глава подчерта и по-важното – че питейната вода е огромна привилегия, която словенците трябва да пазят за себе си и за бъдещите поколения.

Накратко – словенската конституция вече постановява, че всеки има право на питейна вода и че водните ресурси са обществено благо, управлявано от държавата и доставяно чрез нетърговска услуга. Алпийската страна с брутен вътрешен продукт, който се равнява на средния за Европа и на най-високия в района очевидно не преследва само популизъм. Правото на достъп до питейна вода е и отговорност. А и гаранция, че водоизточниците няма да бъдат подлагани на промишлено и битово замърсяване.

Напротив – сегашната инфраструктура и дейностите ще трябва да съблюдават правила, които да опазват максимално водата в изворите, реките и езерата. Което значи, че се гарантира и устойчивото управление на защитените територии. В Словения те са 140 400 хектара и представляват около 8 % от територията на страната.

Изводът – правото на достъп до питейна вода е свързано и с опазването на ценните природни активи, които Словения успява да запази като бивша югорепублика, по време на прехода и най-вече като настояща европейска страна с амбиции за чисто бъдеще.

http://news.bnt.bg/bg/a/zelena-svetlina-dostpt-do-piteyna-voda-stana-konstitutsionno-pravo-v-sloveniya