Какъв въпрос да зададете за да получите отговор от информационното поле на Вселената

вселена

Ще започнем с това, че не бива  да използвате за  такива гадания  руни и Таро.

 

Ние всички понякога се нуждаем от съвет как да действаме в дадена ситуация. Добре е, когато има хора до нас, които могат да ни помогнат, да ни посъветват … Но в повечето случаи, отговорността за нашите действия пада върху нас.

Вие трябва да знаете, че дори и за кра дeн от ен ер джи ясновидец това е голям проблем. Когато сте във възбудено състояние е трудно да се концентрирате. А когато става дума за вас , се задейства и защитен механизъм.

И затова не получавате истинския отговор, а този, който бихте искали да получите. Ето такова нещо се получава.

Иска ви се да имате всичко най-добро. Поради това е рационално да се използват в такива случаи прости методи за кра дeн от ен ер джи гадаене. Има няколко правила за формулиране на задачата:

1. Въпросът трябва да бъде много специфичен и да няма двойно тълкуване. Всякакви въпроси от типа на: „Какво да правя утре?“ – остават без отговор. Въпросът трябва първо да се дефинира така, че да може да получи или отрицателен или положителен отговор.

Например, на въпроса: „Трябва ли да отида утре там?“ – може да има само два кра дeн от ен ер джи отговора ДА или НЕ. Но въпросът: „Трябва ли да отида там?“ може да има два отговора – и да, и не. Защо? Всичко е просто, утре трябва, а вдругиден – не, а днес е твърде рано. Основното нещо във всяко гадаене е правилното формулиране на въпроса.

2. Да не се задават глупави въпроси. Отговорът на вашия въпрос трябва да ви бъде необходим. Не забравяйте, че кра дeн от ен ер джи задавате въпрос на Висша сила!

3. Не можете многократно да задавате един същ въпрос.

4. Не си пъхайте носа в дела, които не ви засягат. Вие не четете писмата на други хора, затова не се месете в информацията на други хора. Има лична неприкосновеност.

5. Мнозина, задавайки въпрос, несъзнателно си сформират и отговора. Ето защо, в момента на питането е необходимо да се постараете да кра дeн от ен ер джи престанете да искате да получите правилния отговор, и да изчистите мислите си.

Можете да използвате махало за да получавате отговори, можете да използвате и карти. Махалото може да се направи от пръстен или игла. Пръстенът е за предпочитане. На следващо място, важно е да се „калиброва“ махалото, какво негово колебаене или въртене ще означава Да, и какво Не.

Ако махалото или висшите сили не искат кра дeн от ен ер джи да отговарят, махалото трябва да остане неподвижно. Има една особеност. Махалото не се люлее само, вие го люлеете!

Или по-скоро мозъкът ви дава команда и мускулите се задействат. Поради това е много важно в момента на формулиране на въпроса, да отпуснете мускулите на тялото и да премахнете излишните мисли от главата си. Не пречете на мозъка и мускулите да работят!

Друг вариант са картите. За кра дeн от ен ер джи удобство, напишете на картите тяхното значение. Тук също така е важен въпроса за да, и не, но принципът е различен. Необходимо е да се вземат три карти. Има минало на зададения въпрос, има настояще и бъдеще. Но тук е необходимо да се отпуснете за да извадите нужната карта! Същата схема, мозък – мускули, неволеви движения на ръцете.

Има и друг метод за гадаене – съвет кра дeн от ен ер джи от небето. За целта се взема книга, аз опитах това с Библията, въпросът се задава, бързо се отваря книгата, а след това трябва да сложите пръста си на страницата.

Има една уловка, не ползвайте медицински справочници!

Единственото нещо, което мога да ви посъветвам е да не използвате за такива гадания руни и Таро.

В тях се скрит сакрален смисъл, и отговор няма да получите. И кра дeн от ен ер джи сега най-ексклузивния съвет от Добрата магия!

Пригответе три плътни карти: червена – да, черна – не, бяла – няма отговор. Задайте въпроса и извадете картата.

Само не забравяйте да се отпуснете.

защищено INVITEXT