нд. апр. 14th, 2024

болести

Вие боледувате? Което трябва да ви говори, че   ​​не познавате себе си, не се владеете и не се опитвате да направите макар и малки стъпки към това,  да контролирате своето състояние. Колко струвате, ако не владеете себе си? Вие сте толкова невежи енергетично и психически, че позволявате на чужди енергии да навлизат в тялото ви и да унищожават вашето здраве. Вие носите в себе си концентрати на човешките пороци: завист и алчност, похот и ревност, гняв и негодувание – и не се опитвате да ги преодолеете.

Не е ли време да проявите творчество по отношение на тялото си, здравето си? Не е необходимо да прикривате своя духовен мързел с разговори за огромна заетост или за загубено време.

Хирургията винаги ще бъде свързана с липсата на по-добро решение, а таблетките са само демобилизация за тялото. Защо да работите със себе си, да се разбирате, да слушате потока на вътрешната си енергия?! Хайде да измислим и нова таблетка, като например повишаваща интелекта … Тогава вече дори не трябва да мислите.

Работата върху себе си означава психическо самопрограмиране. Предимството му е в това, че то прави човек истински свободен създател на собствената си личност.

Враговете на творческия процес са страх, мързел и висока самокритичност, недоверие към интуицията.

„Човек трябва да променя собствената си природа, за да я направи по-хармонична.“

Работата със себе си е пряк и непосредствен начин човек да преодолее своите кармични проблеми, и в резултат начин да промени съдбата си!

Откъде да се започне?

Схемата е много проста:

1. Развитие на собствена сензорна чувствителност.

2. Опознаване на природата: дървета, огън, вода, въздух и земя. Изследването на енергийните канали в човешкото тяло, тяхното предназначение и методите за самостоятелна енергийна работа с тях.

3. Усвояване на техники за себепознание, самоконтрол и самопрограмиране.

4. Медитативно обръщение към висшите сили, получаване на интуитивни решения. Усещане на благодатта като Божия Светлина, която тече непрекъснато към всички. (Но не всеки е открит за да я получи.)

Източна мъдрост казва: само моите несъвършенства изкривяват истината, идваща към мен.

Да бъдеш здрав – това означава да бъдеш енергийно грамотен, да владееш себе си, да контролираш процесите в тялото си.

Бъдете здрави!

By energetic

30 години опит в новинарството и преводите.

Related Post