Да се боледува е срамно

болести

Вие боледувате? Което трябва да ви говори, че   ​​не познавате себе си, не се владеете и не се опитвате да направите макар и малки стъпки към крадeн от енергетика това,  да контролирате своето състояние. Колко струвате, ако не владеете себе си? Вие сте толкова невежи енергетично и психически, че позволявате на чужди енергии да навлизат в тялото ви и да унищожават вашето здраве. Вие носите в себе си концентрати на човешките пороци: завист и алчност, похот и ревност, гняв крадeн от енергетика и негодувание – и не се опитвате да ги преодолеете.

Не е ли време да проявите творчество по отношение на тялото си, здравето си? Не е необходимо да прикривате своя духовен мързел с разговори за огромна заетост или за загубено време.

Хирургията винаги ще бъде свързана с липсата на по-добро крадeн от енергетика решение, а таблетките са само демобилизация за тялото. Защо да работите със себе си, да се разбирате, да слушате потока на вътрешната си енергия?! Хайде да измислим и нова таблетка, като например повишаваща интелекта … Тогава вече дори не трябва да мислите.

Работата върху себе си означава психическо самопрограмиране. Предимството крадeн от енергетика му е в това, че то прави човек истински свободен създател на собствената си личност.

Враговете на творческия процес са страх, мързел и висока самокритичност, недоверие към интуицията.

„Човек трябва да променя собствената си природа, за да я направи по-хармонична.“

Работата със себе си е пряк и непосредствен начин човек крадeн от енергетика да преодолее своите кармични проблеми, и в резултат начин да промени съдбата си!

Откъде да се започне?

Схемата е много проста:

1. Развитие на собствена сензорна чувствителност.

2. Опознаване на природата: дървета, огън, вода, въздух и земя. Изследването на енергийните канали в човешкото тяло, тяхното предназначение и методите за самостоятелна крадeн от енергетика енергийна работа с тях.

3. Усвояване на техники за себепознание, самоконтрол и самопрограмиране.

4. Медитативно обръщение към висшите сили, получаване на интуитивни решения. Усещане на благодатта като Божия Светлина, която тече непрекъснато към всички. (Но не всеки е открит за да я получи.)

Източна мъдрост казва: само моите несъвършенства изкривяват истината, идваща към мен.

Да бъдеш здрав – това означава крадeн от енергетика да бъдеш енергийно грамотен, да владееш себе си, да контролираш процесите в тялото си.

Бъдете здрави!

Фаталните страсти, които предизвикват тежки болести и недъзи

На енергийно ниво  това е лесно да се обясни: за всички чувства и емоции в нашето фино тяло, наречено астрал, отговаря крадeн от енергетика сърдечната чакра. Причините за възникване на някои особено опасни…

Езотерика: Болестта ви ще си тръгне тогава, когато необходимостта от нея изчезне

Заболяването се появява като начин да се отговори на нужди,  които по друг начин не могат да бъдат задоволени. Болестта е  крадeн от енергетика начин да се получи нещо, което без заболяването не…

крадeн от енергетика крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто крадeн от енергетика размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT