Да се боледува е срамно

болести

Вие боледувате? Което трябва да ви говори, че   ​​не познавате себе си, не се владеете и не се опитвате да направите макар и малки стъпки към това,  да контролирате своето състояние. Колко струвате, ако не владеете себе си? Вие сте толкова невежи енергетично и психически, че позволявате на чужди енергии да навлизат в тялото ви и да унищожават вашето здраве. Вие носите в кра дeн от ен ер джи себе си концентрати на човешките пороци: завист и алчност, похот и ревност, гняв и негодувание – и не се опитвате да ги преодолеете.

Не е ли време да проявите творчество по отношение на тялото си, здравето си? Не е необходимо да прикривате своя духовен мързел с разговори за огромна заетост или за загубено време.

Хирургията винаги ще бъде свързана с липсата на по-добро решение, а кра дeн от ен ер джи таблетките са само демобилизация за тялото. Защо да работите със себе си, да се разбирате, да слушате потока на вътрешната си енергия?! Хайде да измислим и нова таблетка, като например повишаваща интелекта … Тогава вече дори не трябва да мислите.

Работата върху себе си означава психическо самопрограмиране. Предимството му е в това, че то прави човек истински свободен създател на собствената си личност.

Враговете на кра дeн от ен ер джи творческия процес са страх, мързел и висока самокритичност, недоверие към интуицията.

„Човек трябва да променя собствената си природа, за да я направи по-хармонична.“

Работата със себе си е пряк и непосредствен начин човек да преодолее своите кармични проблеми, и в резултат начин да промени съдбата си!

Откъде да се започне?

Схемата е много проста:

1. Развитие на собствена сензорна чувствителност.

2. Опознаване на природата: дървета, кра дeн от ен ер джи огън, вода, въздух и земя. Изследването на енергийните канали в човешкото тяло, тяхното предназначение и методите за самостоятелна енергийна работа с тях.

3. Усвояване на техники за себепознание, самоконтрол и самопрограмиране.

4. Медитативно обръщение към висшите сили, получаване на интуитивни решения. Усещане на благодатта като Божия Светлина, която тече непрекъснато към всички. (Но не всеки е открит за да я получи.)

Източна мъдрост казва: само кра дeн от ен ер джи моите несъвършенства изкривяват истината, идваща към мен.

Да бъдеш здрав – това означава да бъдеш енергийно грамотен, да владееш себе си, да контролираш процесите в тялото си.

Бъдете здрави!

Фаталните страсти, които предизвикват тежки болести и недъзи

На енергийно ниво  това е лесно да се обясни: за всички чувства и емоции в нашето фино тяло, наречено астрал, отговаря сърдечната чакра. кра дeн от ен ер джи Причините за възникване на някои особено опасни…

защищено INVITEXT