Ако не сте знаели: Болестта ви ще си тръгне тогава, когато изчезне необходимостта от нея!

1307791320
Всяко заболяване се появява като начин да се отговори на нужди,  които по друг начин не могат да бъдат задоволени. Болестта е  начин да се получи нещо, което без заболяването няма как да се вземе.
Редица  психотерапевти смятат, че почти всички заболявания в основата си  имат психологическа причина. Но традиционната медицина  официално признава седем заболявания, при които психосоматичният фактор е водещ. Те влизат  в „Чикагската седморка“.
Заболяването се появява като начин да се отговори на нужди,  които по друг начин не могат да бъдат задоволени.
И така – какво позволява болестта?
1. Да се грижите за себе си  без чувство за вина
Лекарства,  всевъзможни средства за грижи, скъпи анализи, процедури, изследвания  – всичко това ви се предоставя, само защото сте болни.
Опитайте   същата сума да похарчите за  стилист или за масаж. За  няколко поколения жени – това е неприемливо. Винаги има нещо по-важно, за което трябват точно тези пари.
2. Право на почивка
Парадоксът е, че повечето съвременни жени, дори и   упражняващи свободна професия или са на  свободен график, все още живеят на  принципа, който гласи – „За  жената има само два случая, в които тя може да не  прави нищо –  при  бременност или заболяване“
И цялата ни система е изградена на този принцип. Детето не може да не ходи на училище, ако  не иска. Има само една причина, поради която може да не ходи – това е болест. Е, не е ли абсурд това?!
3. Правото на   грижи
Възможност  да се почувства като жена, за която се грижат.
Някак си не е прието някой да се  грижи за „силни, интелигентни и успешни“, особено за тези, които могат да се грижат сами за себе си. Болестта дава право да се получават грижи и нежност.
Ако близките продължават да пренебрегват дори и недвусмислени послания  за помощ, болестта ще прогресира, и в някой момент тези искания ще бъдат чути. Дежурствата в спешното отделение са гарантирани.
4. Вниманието на близки и приятели
Заболяването е  начин хората да се почувстват специални, заслужаващи внимание. Тях ги обсъждат и коментират. Стават „Темата на деня.“ И колкото по- сложно е   заболяването, толкова повече са ах и ох.
5. Уважение
Човек, който търпи ужасни страдания, освен  съчувствие, предизвиква страхопочитание и уважение.
Ако това, което правите в момента, по някаква причина  не предизвиква уважение (особено у  вас самите), то  сериозно заболяване ще донесе това уважение. И желанието да се чувствате като „герой“ не е отменено.
6. Възможността да не се решава това, което трябва да се реши
Когато сериозно се е разболяло дете, идеята за развод трябва да бъде отложена.
Собствена силна болест ще доведе до отлагане на нови проекти, както и смяна на професията. Дългосрочни грижи за любим човек  са  добра причина да не се задават въпроси за личен живот и кариера.
7. Възможност да направите пауза,  да се вслушате в  себе си
При заболяване животът драстично се забавя и излиза на преден план това, което преди това е било пренебрегвано и не е забелязвано.
8. „Последната воля на умиращите“
Към желанията на  болния човек е прието да се вслушват, и заболявайки,  най-накрая можете  да накарате  съпруга си да поправи крановете , които отдавна капят. Да не говорим за други по-глобални искания.
9. Да видите света от другата страна. Заболяването позволява да попаднете  в друга реалност.
Ако ви се е случвало по няколко часа да гледате пукнатините в тавана – знаете какво имам предвид. Когато единственото, което можете – това е  да гледате часовника, светът изглежда напълно различен.
10. Да преосмислите живота си
Тежко заболяване ни кара да помислим за това, за което преди не сме искали да мислим.
При възникване на перспективата, че може би това е краят, цялата лъжа за вас самите и живота ви някъде изчезва, и оставате само с истината.
И в този момент  се случва някакъв рестарт.
Преоценка на живота.
Нуждите са онези неща, които трябва да се удовлетворяват. Единственият въпрос е в самия процес. Ако един възрастен по някаква причина не е  готов да предявява своите нужди открито, след това несъзнателно се включва „театърът на тялото и тези нужди ще бъдат удовлетворени чрез манипулиране с  тялото – със  заболяване.
Вродените заболявания или заболявания на деца до 6-8 години е  безсъзнателна команда на   майката. Процесът за посрещане на своите  нужди за сметка на заболяването на детето. Като се започне от възможността да не ходи на работа, до придобиване на  лична женска мисия – “ Mайка на тежко болно дете“.
Приемането на такива неща директно, без необходимата готовност е невъзможно. Включва се силна психологическа защита.
Осъзнаването идва  постепенно:
1.Задайте  си въпроса: Какво тази болест ми позволява да получа? Направете списък. Искрен и с  примери.
2. Преминете мислено през всяка точка. Без да съдите себе си, а  с признаването на този способ за получаване на  нещо много важно за вас.
3. Позволете си същото да получите  открито в отношенията си, да  предявявате своите потребности, като говорите за тях, признавайки това пред себе си.
Болестта си тръгва тогава, когато отпадне необходимостта от нея.

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!