вт. фев. 27th, 2024

Целият ваш живот доказва: Всяко едно изпълнено желание води до разочарование

Има една  много древна притча: „Императорът излязъл от своя дворец на сутрешната си разходка и срещнал просяк. Попитал го какво иска. Просякът се засмял и казал: „Питате така, сякаш можете да изпълните желанието ми!“

Императорът се обидил и казал: „Разбира се, аз мога да изпълня твоето желание. Просто кажи какво искаш.“ Просякът казал: „Помислете два пъти, преди да обещаете нещо“.

Просякът, разбира се, не бил обикновен просяк. Той бил Учител на императора в миналия му живот. И му обещал, че ще дойде и ще се опита да го събуди в следващия живот. „Този живот ти го пропусна, но аз ще дойда отново.“ Но императорът забравил всичко; кой помни миналите си животи?

Императорът продължил да настоява: „Ще успея да изпълня всичките ти желания, аз съм много могъщ император. Кое от възможните ти желания смяташ, че няма да мога да изпълня? „

Просякът отговорил: „Това е много просто желание. Виждате ли тази чаша за милостиня? Можете ли да я напълните с нещо? Императорът казал: „Разбира се, че мога“.

Той пратил да повикат неговия везир и му наредил да напълни чашата с пари. Везирът донесъл парите, сложил ги в чашата, но те изчезнали. Той донесъл още пари и отново напълнил чашата с тях, но щом тя се напълнела, парите изчезвали и чашата с милостиня отново ставала празна.

Събрали се много хора наоколо. Постепенно цялата столица научила за това. Огромна тълпа от хора се събрала, престижът на императора бил поставен под въпрос. Той казал на своите везири: „Дори да загубя цялото си царство, готов съм за това, но ще изпълня това, което съм обещал на този просяк!“

Диаманти, перли, изумруди и други скъпоценни камъни – всичките му съкровища били хвърлени в чашата, която сякаш била бездънна. Каквото и да слагали в нея, всичко веднага изчезвало, преставало да съществува.

Настъпила вечерта. Хората стояли в пълно мълчание. Императорът накрая паднал в краката на просяка и приел поражението си. Обръщайки се към него, той казал: „Ти спечели, но преди да си тръгнеш, задоволи любопитството ми, кажи ми от какво е направена тази чаша?“

Просякът се засмял и отговорил: „Тя е направена от човешкия ум. Няма никаква тайна … просто е направена от човешко желание. „

Това разбиране променя живота. Обърнете внимание на което и да е желание – какъв е неговият механизъм? Първоначално има вълнение, голяма радост. Усещате подем. А когато вече имате кола, яхта, пари, къща, жена … изведнъж всичко отново става незначително. Какво се е случило? Умът ви е дематериализирал всичко това.

Бяхте толкова опиянени от желанието си, че забравихте за вътрешната си празнота. Желанията се сбъдват – и въодушевлението изчезва, изпарява се. И отново празнотата е с вас, готова да ви погълне изцяло. За пореден път трябва да създавате ново желание, за да избегнете зеещата бездна. Така човек преминава от едно желание към друго. И така през целия си живот остава просяк. Целият ви живот го доказва отново и отново – всяко едно желание разочарова. Когато целта е постигната, е необходимо ново желание.

Денят, в който осъзнаете, че желанието е неосъществимо, може да се окаже повратна точка в живота ви.

Другото пътешествие – това е пътешествието навътре.

Движете се навътре, върнете се у дома.

Ошо

© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!

By energetic

30 години опит в новинарството и преводите.

Related Post