За да живеете по-добре: Позволете на хаоса да се самоорганизира

хаос

Хаосът всъщност е естествен ред. Съпротивата на хаоса го поддържа,  често правейки живота ни нещастен. Освен това тя ни лишава от възможността да постигаме висши цели, единство и дълбоки връзки с Вселената. В действителност редът се ражда от хаоса, а не хаосът от реда.

Например, представете си, че плувате в бурна река. Ако се опитате да плувате срещу течението, ще изпитате хаоса в пълен размер. Ще  чувствате налягането на водата върху гърдите и корема; течението може да ви удари в някоя скала. Но ако се оставите на водата и „течете“ заедно с нея, изведнъж от хаоса ще възникне нов порядък.

Хаосът, на който ние така упорито се съпротивляваме, в действителност притежава вътрешен смисъл и красота. Когато ние го възприемаме като поток от енергия, хаосът ни позволява, както би казал Дейвид Бом „да придобием по-дълбока връзка с нашата собствена Вселена.“

Нашите навици – това са опити да се организира хаоса. Ето защо хаосът се струва на нашата психологическа система за нещо разрушително .

Известният учител на Четвъртия път Гурджиев е казвал, че хората имат ограничено количество както физически, така и психологически позиции. Това означава, че твърдостта на системата ограничава разнообразието на житейския опит. Например, малко хора ще отрекат, че гняв или страх за тях са табу, и телата им се съпротивляват на тези чувства.

Вилхелм Райх казва, че тялото е енергийна система, която трябва да се зарежда (получаване на енергия) и разрежда (освобождаване на енергия). Психологическите проблеми се появяват, според Райх, когато тялото създава постоянна телесна броня за блокиране на свободния поток на енергията.

Това означава, че на всички нива (психологическо, емоционално, физическо и духовно) енергията на емоциите се възприема като хаос и предизвиква съпротивление, ограничавайки нашия опит и чувства. Александър Лоуен нарича тази енергия биоенергия.

Разширявайки контекста в достатъчна степен, ще откриете ред вътре в хаоса. Квантовата психология казва, че ако не позволявате на енергията да тече свободно, тя ще се превърне в хаос, но ако се пуснете по течението, тя сама ще се „подреди“ и отново ще се организира на по-високо, по-дълбоко и взаимосвързано универсално ниво.

За да се илюстрира този процес си представете едно езеро. Хвърляме в него голям камък – ще се появят силни вълни. Ако се опитаме да спрем вълните, като ги обградим със стени, това само ще ги усили. Ако ние разширим контекста на вълните, включвайки в него цялото езеро, хаотичният участък на водата скоро ще достигне до по-дълбока връзка с цялото езеро. По същия начин проявите на хаоса вътре в индивидуална система – ако бъдат приети – в края на краищата ще ви помогнат да се свържете с цялото езеро (неявен ред).

Посредством въвличане, приемане и разширяване на индивидуалния контекст на хаоса – до безкрайни предели, ако това е необходимо – се случа раждането на нов ред. Това означава, че емоциите трябва да се приемат и осъзнават като енергия; хаосът следва да се приема като енергия. Липсата на съпротива на хаоса помага на индивида да се реорганизира на ново ниво.

С други думи, ако приемате хаоса, ще бъдете в състояние да откриете изключително дълбокото единство, или единното поле, което ни свързва с всичко, което съществува.

С други думи, просто позволете на хаоса да се самоорганизира.