Как телепатично да определим къде се намира и какво прави даден човек в момента?

В живота има моменти, когато ни трябва да определим  с какво се занимава даден човек, къде е и с кого говори. С помощта на телепатията това е възможно , благодарение на описаната по-долу технология. Този метод може да се прилага и в по-широки аспекти. Дали  и защо това ви трябва,  решете сами. Това умение може да помогне в личния ви живот, в търсенето на изчезнали хора, в криминологията и просто за  забавление …

Как се развиват уменията за усещане на  енергийната и ментална вибрация на човек?

За да се определи това, което прави един човек в даден момент и да се разбере къде е,  трябва да се научите първо да се настройвате на излъчването или на вълните на този човек, и след това да се  потопите в тях достатъчно дълбоко, така че информацията и видението да бъдат по-точни. Тази дейност изисква време и евентуално дългогодишна практика. Но е известно, че ако човек е  решителен, непременно ще успее!

Практика

Започнете да се упражнявате с един или повече хора едновременно. Вземете например един от най-близките си приятели, защото така  ще бъде по-лесно да започнете да усещате личната вибрация на човека. Научете се да се чувствате присъствието му от  разстояние.

Като цяло, това изглежда така: когато се срещнете с някой човек, вие започвате да усещате  присъствието му. Тоест вие чувствате вътрешно  този човек,  чувствате неговите  вибрации,  усещате това, което се  излъчва от него.

Когато се срещнете с някой, винаги  чувствате фините му вибрации. Запомнете  това усещане за човека, запомнете го много ясно и дълбоко. Мислете така, сякаш този човек сега е близо до вас. Припомнете си аромата му, изражението на лицето, неговите мимики, глас, външен вид, лицето, очите, маниерите, и така нататък.. Като цяло настройте се на неговата вълна,  на фините му вибрации.

Какво следва ?

След това трябва да навлизате в това усещане все  по-дълбоко и по-дълбоко и ясно и отчетливо да  чувствате присъствието му. Така се обучавайте сами отново и отново, ден след ден, практикувайки това умение редовно.

Тренирайте, докато не достигнете до много отчетливо усещане за присъствието на този човек. Това е добър навик и той също така може да ви помогне да променяте самия човек и неговите мисли,  ще ви помогне да се научите на  телепатично внушение от разстояние. А това  винаги е ценно постижение и дава редица преимущества .

Следващият етап от работата

Сега, след като сте се научили да „улавяте“ вълната на човека (точно както настройвате  радиото си на дадена станция) или неговата вибрация, опитайте се да я задържите в ума си – съзнанието,  за 10 -15 минути.

Опитайте се да не се разсейвате с  нещо друго, не мислете, а просто задържайте самото усещане за човека. Това се нарича концентрация на съзнанието върху избрания обект. В йога  тази стъпка се нарича Дхарана или концентрация на съзнанието. Дхарана по същия начин води до интуитивно познание за същността на нещата. С този метод  можете да постигнете голямо и малко, живо и неживо. Всичко става постижимо благодарение на  тази безценна практика.

А след това?

Задържайте, концентрирайте се  върху тази вибрация на човека,  потопете се в нея, но нищо не анализирайте, не фантазирайте, и не се опитвайте  да разберете нещата логично, а  просто чувствайте  и навлизайте в усещането още по-дълбоко и по-дълбоко. Просто влезте в този вибрационно- информационен канал, в това усещане.

Постепенно ще започнете да забелязвате,  че във вашия разум спонтанно и неочаквано ще се появяват  мисли за това, къде точно сега е човекът, с кого  говори и т.н.

Всичко е гениално просто!