Как телепатично да определим къде се намира и какво прави даден човек в момента?

В живота има моменти, когато ни трябва да определим  с какво се занимава даден човек, къде е и с кого говори. С помощта на телепатията това е възможно крадeн от енергетика , благодарение на описаната по-долу технология. Този метод може да се прилага и в по-широки аспекти. Дали  и защо това ви трябва,  решете сами. Това умение може да помогне в личния ви живот, в търсенето на изчезнали хора, в криминологията и просто за  забавление …

Как се развиват уменията за крадeн от енергетика усещане на  енергийната и ментална вибрация на човек?

За да се определи това, което прави един човек в даден момент и да се разбере къде е,  трябва да се научите първо да се настройвате на излъчването или на вълните на този човек, и след това да се  потопите в тях крадeн от енергетика достатъчно дълбоко, така че информацията и видението да бъдат по-точни. Тази дейност изисква време и евентуално дългогодишна практика. Но е известно, че ако човек е  решителен, непременно ще успее!

Практика

Започнете да се упражнявате с един или повече хора едновременно. Вземете например един от най-близките си приятели, защото така  ще крадeн от енергетика бъде по-лесно да започнете да усещате личната вибрация на човека. Научете се да се чувствате присъствието му от  разстояние.

Като цяло, това изглежда така: когато се срещнете с някой човек, вие започвате да усещате  присъствието му. Тоест вие чувствате вътрешно  този човек,  чувствате неговите  вибрации,  усещате това, което се  излъчва крадeн от енергетика от него.

Когато се срещнете с някой, винаги  чувствате фините му вибрации. Запомнете  това усещане за човека, запомнете го много ясно и дълбоко. Мислете така, сякаш този човек сега е близо до вас. Припомнете си аромата му, изражението на лицето, неговите мимики, глас, външен вид, лицето, очите, маниерите, и така крадeн от енергетика нататък.. Като цяло настройте се на неговата вълна,  на фините му вибрации.

Какво следва ?

След това трябва да навлизате в това усещане все  по-дълбоко и по-дълбоко и ясно и отчетливо да  чувствате присъствието му. Така се обучавайте сами отново и отново, ден след ден, практикувайки това умение редовно.

Тренирайте, докато не достигнете до много отчетливо усещане за присъствието на крадeн от енергетика този човек. Това е добър навик и той също така може да ви помогне да променяте самия човек и неговите мисли,  ще ви помогне да се научите на  телепатично внушение от разстояние. А това  винаги е ценно постижение и дава редица преимущества .

Следващият етап от работата

Сега, след като крадeн от енергетика сте се научили да „улавяте“ вълната на човека (точно както настройвате  радиото си на дадена станция) или неговата вибрация, опитайте се да я задържите в ума си – съзнанието,  за 10 -15 минути.

Опитайте се да не се разсейвате с  нещо друго, не мислете, а просто задържайте самото усещане за крадeн от енергетика човека. Това се нарича концентрация на съзнанието върху избрания обект. В йога  тази стъпка се нарича Дхарана или концентрация на съзнанието. Дхарана по същия начин води до интуитивно познание за същността на нещата. С този метод  можете да постигнете голямо и малко, живо и неживо. Всичко става постижимо благодарение на  крадeн от енергетика тази безценна практика.

А след това?

Задържайте, концентрирайте се  върху тази вибрация на човека,  потопете се в нея, но нищо не анализирайте, не фантазирайте, и не се опитвайте  да разберете нещата логично, а  просто чувствайте  и навлизайте в усещането още по-дълбоко и по-дълбоко. Просто влезте в този вибрационно- информационен канал, крадeн от енергетика в това усещане.

Постепенно ще започнете да забелязвате,  че във вашия разум спонтанно и неочаквано ще се появяват  мисли за това, къде точно сега е човекът, с кого  говори и т.н.

Всичко е гениално просто!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 крадeн от енергетика от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

крадeн от енергетика
защищено INVITEXT