Как телепатично да определим къде се намира и какво прави даден човек в момента?

В живота има моменти, когато ни трябва да определим  с какво се занимава даден човек, къде е и с кого говори. С помощта на телепатията това е възможно , благодарение на описаната по-долу технология. Този метод може да се прилага и в по-широки аспекти. Дали  и защо това ви трябва,  решете сами. Това умение може да помогне в личния ви живот, в търсенето на изчезнали кра дeн от ен ер джи хора, в криминологията и просто за  забавление …

Как се развиват уменията за усещане на  енергийната и ментална вибрация на човек?

За да се определи това, което прави един човек в даден момент и да се разбере къде е,  трябва да се научите първо да се настройвате на излъчването или на вълните на този човек, и след това да се  потопите в тях достатъчно дълбоко, кра дeн от ен ер джи така че информацията и видението да бъдат по-точни. Тази дейност изисква време и евентуално дългогодишна практика. Но е известно, че ако човек е  решителен, непременно ще успее!

Практика

Започнете да се упражнявате с един или повече хора едновременно. Вземете например един от най-близките си приятели, защото така  ще бъде по-лесно да започнете да усещате личната вибрация на човека. Научете се да се чувствате присъствието му кра дeн от ен ер джи от  разстояние.

Като цяло, това изглежда така: когато се срещнете с някой човек, вие започвате да усещате  присъствието му. Тоест вие чувствате вътрешно  този човек,  чувствате неговите  вибрации,  усещате това, което се  излъчва от него.

Когато се срещнете с някой, винаги  чувствате фините му вибрации. Запомнете  това усещане за човека, запомнете го много ясно и дълбоко. Мислете така, сякаш този човек сега е близо до кра дeн от ен ер джи вас. Припомнете си аромата му, изражението на лицето, неговите мимики, глас, външен вид, лицето, очите, маниерите, и така нататък.. Като цяло настройте се на неговата вълна,  на фините му вибрации.

Какво следва ?

След това трябва да навлизате в това усещане все  по-дълбоко и по-дълбоко и ясно и отчетливо да  чувствате присъствието му. Така се обучавайте сами отново и отново, ден след ден, практикувайки това кра дeн от ен ер джи умение редовно.

Тренирайте, докато не достигнете до много отчетливо усещане за присъствието на този човек. Това е добър навик и той също така може да ви помогне да променяте самия човек и неговите мисли,  ще ви помогне да се научите на  телепатично внушение от разстояние. А това  винаги е ценно постижение и дава редица преимущества .

Следващият етап от работата

Сега, след като сте се кра дeн от ен ер джи научили да „улавяте“ вълната на човека (точно както настройвате  радиото си на дадена станция) или неговата вибрация, опитайте се да я задържите в ума си – съзнанието,  за 10 -15 минути.

Опитайте се да не се разсейвате с  нещо друго, не мислете, а просто задържайте самото усещане за човека. Това се нарича концентрация на съзнанието върху избрания обект. В йога  тази стъпка се нарича Дхарана кра дeн от ен ер джи или концентрация на съзнанието. Дхарана по същия начин води до интуитивно познание за същността на нещата. С този метод  можете да постигнете голямо и малко, живо и неживо. Всичко става постижимо благодарение на  тази безценна практика.

А след това?

Задържайте, концентрирайте се  върху тази вибрация на човека,  потопете се в нея, но нищо не анализирайте, не фантазирайте, и не се опитвайте  да разберете нещата логично, кра дeн от ен ер джи а  просто чувствайте  и навлизайте в усещането още по-дълбоко и по-дълбоко. Просто влезте в този вибрационно- информационен канал, в това усещане.

Постепенно ще започнете да забелязвате,  че във вашия разум спонтанно и неочаквано ще се появяват  мисли за това, къде точно сега е човекът, с кого  говори и т.н.

Всичко е гениално просто!

защищено INVITEXT