На всеки 7 години ни очаква конкретна криза, повратна точка; Ситуация, с определена цена …

годиниЧовешкият живот е цикличен и е свързан с числото седем. Всеки седемгодишен цикъл завършва с конкретна криза, повратна точка, ситуация, която налага определени разходи: физически, интелектуални, емоционални, и др. Тази повратна точка е пътят към следващия цикъл. През целия си живот, човек минава през определен брой седемгодишни цикли, които се различават по своите характеристики.

0-7 години

Осъзнаване на света като цяло, на най-основно ниво, отношения с майката. Краят на цикъла е доста болезнена раздяла от майчината защита, като потапяне в един интересен, но студен външния свят.

7-14 години

Осъзнаване  на собствената личност, по-тясно фокусирано познание за света.

14-21 години

Бунтарство, осъзнаване на собственото превъзходство. Необходимост от промяна в света, околните, и разрушаване на привичното.

21-28 години

Стабилизация, връщане в обществото, осъзнаване на неговата стойност. Появява се желание да бъде по-добро от предишното поколение. Желание за създаване на семейство, да се намери подходяща работа.

28-35 години

Работа по своето собствено огнище. При успешно преминаване на предишните седемгодишни цикли, работата над собственото семейство ще протича  лесно, това важи и за кариерата. Ако предишните седемгодишни цикли не са приключили успешно, в края на този цикъл може да се чака развод, откъсване от работа, депресия.

35-42 години

Изглежда, че всичко започва от нулата, а всъщност тече предефиниране на опита. Преосмисляне на връзката със семейството, към хората, към живота като цяло. Отношението към общество се променя, както, например, работата не се оценява с това дали е интересна, а от гледна точка на разходи на енергия и времето, което остава за собствен живот. Появява се желанието да се опитате отново и да се правят нещата по-добре, натрупаният предишен опит ще помогне това.

42-49 години

Усещането за пълнота на живота в семейството и обществото. Чрез работата по отстраняване на грешките, човек завоюва сфери от живота, които са били недостъпни по-рано. Но често този цикъл завършва с появата на екзистенциалните въпроси като: какво е значението на моето съществуване?

49-56 години

Духовна революция. Необходимостта да се намерят духовни ориентири, отговори на въпроси.

След това всичко продължава по спирала. На всеки седем години човек се издига с една обиколка и отново се занимава със същите екзистенциални въпроси, получавайки повече отговори на тях.

Всяка година през седемгодишния цикъл се характеризира с определено небесно тяло, което има свой уникален ефект върху човешкия живот. Календарната година в дадения случай е относителна, при всеки конкретен човек отделна година може да бъде малко по-дълга или по-малко по-къса, но вие все още пак имате възможността да проследите цикъла, в който сте сега.

След седем години цикълът започва отново.

Нека видим какво представлява всяка година в седемгодишния цикъл:

Първата година от цикъла тече под влиянието на Марс

Марс носи физическата издръжливост, сила за физическо развитие. Така Maрс поддържа здравето, дава възможност да се лекуват болести. Но по всякакъв начин насърчавайки физическото, притъпява интелектуалното. Също през тази година може да се увеличи агресивността, бойните качества, което ще доведе до прибързани решения, ще направи невъзможно да се правят компромиси.

Втората година от седемгодишния цикъл преминава под влиянието на Сатурн

Човекът сякаш се охлажда, става по-малко агресивен. Идва време да се трупа опит, но това не е безболезнено, защото опитът ние все още получаваме чрез грешките си. Тези грешки не са толкова страшни, и не водят до извънредно положение на нещата, тъй като Сатурн не само дава възможност да се придобива опит, но дава сила за анализ и тълкуване.

Третата година от цикъла е под влиянието на Меркурий

В тази година водещо място заема интелекта. Като отчитат опита от миналото, хората се научават да го използват успешно. Обучението е ползотворно и активно, давайки възможност да се развиват не само интелектуално, но и да се засилва предприемаческия дух, уменията за общуване. Но, за съжаление се случва, че комуникацията с хората има меркантилен характер, което води до проблеми с приятелства и семейни отношения.

В четвъртата година от цикъла влияе Слънцето

Това е време за преосмисляне, формирането на индивидуалност, която остава с човека до края на този седемгодишен период. Започва промяна по отношение на делата, хората, започва осъзнаване на това, какви грешки са направили в миналото. Човек започва да осъзнава, кое за него наистина е ценно, кои са важните хора в обкръжението му. Налице е опит да осъзнае мястото си в света.

В петата година от цикъла царува Юпитер

Това е периодът, когато хората се развиват психически, дори по-скоро не се развива, а узрява. Необходимостта от физическа активност намалява, но умствената остава на висота. Заради опасностите под знака на Юпитер, заслужава да се отбележи фактът, че човек е подвластен на грешки от философски характер, способен е към изненадващи, но понякога неверни заключения.

Шестата година е под влиянието на Луната

Усещайки определената тежест на интелектуални си опит от последните години, човек се стреми да навлезе в сетивното възприятие на света. Човек отговаря на въпроси не само и не толкова с интелекта, а по-често с помощта на интуицията, чувства се появата на неизвестно досега екстрасензорно начало.

Седмата година е на Венера

Подобряването на емоционалния фон води до увеличаване на творческия потенциал. Това е подходящ момент за реализация в света на изкуството, както и за търсене на втората половинка. Но повишената емоционалност може също да доведе до разочарование към себе си, в отношенията.