Каква е тайната мисия на служителите на светлината (номер 2 може доста да ви изплаши!) ?

светлинаСлужителите на светлината показват пътя за всички, те носят факел, осветявайки тази планета, те са дошли тук за да помогнат на планетата да стигне до по-висше  съзнание.

Те са необикновени същества и основната им задача е да осветяват ..

Служителите на светлината я  носят в своите души, за да просвещават и да осветяват света. Повечето от тях са  лечители и начинът, по който лекуват, напълно кра дeн от ен ер джи зависи от тях.

Някои от тях изпълняват ролята на учители. След като пристигне на  този свят, носителят на светлина често търси в себе си тази светлина, т.е. той се самоосъзнава като неин носител.

Носителите на светлината, които осъзнават своята мисия, носят мир и разпространяват своята светлина, споделят я  с нуждаещите се. Пътят, по който преминават, понякога е много сложен и трънлив. Без колебание такива хора кра дeн от ен ер джи могат да се нарекат герои, защото посвещават живота си за да служат на тази светлина. Защото те трябва да я умножават за да не избледнява….

4 неща, които се случват  със служителите на светлината:

ЕВС

Те имат невидими нишки към другите. Както вече казахме, служителите на светлината имат открито сърце, което е основната причина, поради която хората им споделят тайни, проблеми и лични кра дeн от ен ер джи истории. Такива хора винаги са състрадателни към всички   и чрез всички налични методи се опитват да помагат на другите.

4) Те не се страхуват от смъртта

Смъртта става само преход към друг етап от живота. Вие осъзнавате това и не се страхувате. Защото мисията ви е вашият живот. И за да завършите достойно  вашата мисия, ще трябва да осъзнаете, че вашето съществуване няма да кра дeн от ен ер джи бъде дълго. Защото трябва да има равновесие във Вселената. И все пак вашият героизъм няма да бъде недооценен. И не забравяйте – вие не сте сами!

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Чули сте Глас в главата си? Това е Съвет от пазителя на Библиотеката на Живота!

Вероятно помните случаите, когато при важно решение, съдбоносен избор, в главата ви започва да кра дeн от ен ер джи звучи глас и да шепне настоятелно: “Не отивай там, не инвестирай в това предприятие, не се…

Признаците, които показват, че душата ви преживява духовна смърт

Душите ни преминават през определени етапи през целия ни живот и двата  най-важни от тях са живот и смърт. Душите ни постоянно се променят. Когато обаче искаме големи промени в…

 

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT