Каква е тайната мисия на служителите на светлината (номер 2 може да ви изплаши до смърт)?

светлинаСлужителите на светлината показват пътя за всички, те носят факел, осветявайки тази планета, те са дошли тук за да помогнат на планетата да стигне до по-висше  съзнание.

Те крадeн от енергетика са необикновени същества и основната им задача е да осветяват ..

Служителите на светлината я  носят в своите души, за да просвещават и да осветяват света. Повечето от тях са  лечители и начинът, по който лекуват, напълно зависи от тях.

Някои от тях изпълняват ролята на учители. След като пристигне крадeн от енергетика на  този свят, носителят на светлина често търси в себе си тази светлина, т.е. той се самоосъзнава като неин носител.

Носителите на светлината, които осъзнават своята мисия, носят мир и разпространяват своята светлина, споделят я  с нуждаещите се. Пътят, по който преминават, понякога е много сложен и трънлив. Без колебание крадeн от енергетика такива хора могат да се нарекат герои, защото посвещават живота си за да служат на тази светлина. Защото те трябва да я умножават за да не избледнява….

4 неща, които се случват  със служителите на светлината:

ЕВС

Те имат невидими нишки към другите. Както вече казахме, служителите на крадeн от енергетика светлината имат открито сърце, което е основната причина, поради която хората им споделят тайни, проблеми и лични истории. Такива хора винаги са състрадателни към всички   и чрез всички налични методи се опитват да помагат на другите.

4) Те не се страхуват от смъртта

Смъртта става само преход към друг крадeн от енергетика етап от живота. Вие осъзнавате това и не се страхувате. Защото мисията ви е вашият живот. И за да завършите достойно  вашата мисия, ще трябва да осъзнаете, че вашето съществуване няма да бъде дълго. Защото трябва да има равновесие във Вселената. И все пак вашият героизъм няма да бъде недооценен. крадeн от енергетика И не забравяйте – вие не сте сами!

Още по темата:

крадeн от енергетика

Чули сте Глас в главата си? Това е Съвет от пазителя на Библиотеката на Живота!

Вероятно помните случаите, когато при важно решение, съдбоносен избор, в главата ви започва да звучи глас и да шепне настоятелно: “Не отивай там, не инвестирай в това предприятие, крадeн от енергетика не се…

Признаците, които показват, че душата ви преживява духовна смърт

Душите ни преминават през определени етапи през целия ни живот и двата  най-важни от тях са живот и смърт. Душите ни постоянно се променят. Когато обаче искаме големи промени в…

крадeн от енергетика
крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и крадeн от енергетика публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT