Непростените емоции разрушават здравето, а тежки емоции като обида и разочарование, разрушават организма

962124_pics-of-cats-in-love-wallpapers_1680x1050_h
 Защо умът ви все повече се запълва с мисли за проблеми, кризи, страдания, и така нататък? Проблемът е в това, че неизлекуваните обиди не си тръгват. Натрупвайки се, те се превръщат в умора и разочарование от живота, в серия от депресии …

Непростените емоции разрушават здравето. Най-лошото е, че такива тежки емоции като обида и разочарование, разрушават организма.

Защо повечето хора с възрастта все по-малко се усмихват? Познат ли ви е „Синдромът на хроничната умора“?

Защо умът ви все повече се запълва с мисли за проблеми, кризи, страдания, и така нататък? Проблемът е в това, че неизлекуваните обиди не си тръгват. Натрупвайки се, те се превръщат в умора и разочарование от живота, в серия от депресии …

Непростените емоции разрушават здравето. Най-лошото е, че такива тежки емоции като обида и разочарование, разрушават организма.

Днес науката е доказала, че емоциите с огромна сила влияят върху живите клетки. Разрушителните емоции се съхраняват в дебрите на подсъзнанието, принуждавайки нашите клетки да работят неправилно.

В нормално състояние клетката работи в хармония с целия организъм. Но понякога в съзнанието се появява натиск, натрупват се обиди. Емоционалната празнота измества от сърцето радостта. Много метаболитни процеси в организма започват да се променят. Първите, които страдат, са клетките.

Първоначално вашата клетка се опитва да се адаптира. След това, като не може да се справи с този проблем, променя обмена на веществата вътре в себе си. В същото време започвате да чувствате умора и неразположение.

Тогава възниква болката. Болката е вик на организма за помощ! Ако не чувате болката или я заглушавате с хапчета, клетката започва сама да търси решение на проблема. Така възникват редица сериозни заболявания.

Непростените емоции унищожават взаимоотношенията. Но това не е всичко! Ако не изчистите своето подсъзнанието от стари обиди, разочарования и злоба, вие позволявате на тези емоции да вършат своята зловеща невидима работа. От година на година!

И тогава започвате да си задавате въпроси. Защо ми изневериха, предадоха, нараниха, не разбраха. Защо ме захвърлиха, кой е виновен и какво да правя? ..

Непростените емоции унищожават кариерата. Не е толкова лесно да се оцелее след ударите, които понякога ни нанася живота. И ако вие носите в себе си „стар товар“, след това всеки следващ удар може да бъде последен за кариерата ви.

Представете си човек, който постоянно мисли за миналите си неуспехи в бизнеса. Времето в този случай работи срещу него!

И е без значение кого обвинява за това: този човек, на чиято подкрепа е разчитал или себе си! Във всеки случай, без да знае за прошката и методите за прочистване на подсъзнанието, такъв човек става все по-слаб.

Струва ли си от година на година да носите в себе си тежестта на минали проблеми?

Ако във вашето минало е имало болезнено събитие, емоция, която не сте простили, не сте се освободили от сенките на участниците в тези истории, се случва следното: трупат се болка, обида, агресия; а страданията от това, което се е случило постепенно създават емоционална котва, която е котвата към спомена.

Връщайки се непрекъснато в спомените си, в тези болезнени моменти, отново и отново предизвиквайки вашите чувства, съжаления, разочарования, по този начин изразходвате все по-голяма част от енергията си. Вие живеете в миналото. Вие сте го захранвате. Вие не разполагате с достатъчно енергия, за да творите настояща реалност.

Какво е решението?

Да се върнете Обратно в миналото за да трансформирате болка в Радост, обида – в Прошка, агресия – в Любов.

Да се върнете в миналото – означава да си простите, тук и сега, и на всички останали, да осъзнаете причинно-следствените връзки на тези събития, да разберете същността на Урока, да благодарите на всички участници за опита, който ви позволява да стъпите на по-високо ниво на развитие.

    Веднага след като човек се разболее, трябва да потърси в сърцето си на кого трябва да прости.
    Луиза Хей

© 2018   nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

Още по темата:

© 2018    nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!