Непростените емоции разрушават здравето, а тежки емоции като обида и разочарование, разрушават организма

962124_pics-of-cats-in-love-wallpapers_1680x1050_h
 Защо умът ви все повече се запълва с мисли за проблеми, кризи, страдания, и така нататък? Проблемът е в това, че неизлекуваните обиди не си тръгват. Натрупвайки се, те се превръщат в умора и разочарование от живота, в серия от депресии …

Непростените емоции разрушават здравето. Най-лошото е, че такива тежки емоции като обида и разочарование, разрушават организма.

Защо кра дeн от ене ргети повечето хора с възрастта все по-малко се усмихват? Познат ли ви е „Синдромът на хроничната умора“?

Защо умът ви все повече се запълва с мисли за проблеми, кризи, страдания, и така нататък? Проблемът е в това, че неизлекуваните обиди не си тръгват. Натрупвайки се, те се превръщат в умора и разочарование от живота, в серия от депресии …

Непростените емоции кра дeн от ене ргети разрушават здравето. Най-лошото е, че такива тежки емоции като обида и разочарование, разрушават организма.

Днес науката е доказала, че емоциите с огромна сила влияят върху живите клетки. Разрушителните емоции се съхраняват в дебрите на подсъзнанието, принуждавайки нашите клетки да работят неправилно.

В нормално състояние клетката работи в хармония с целия организъм. Но понякога в съзнанието се появява натиск, натрупват се кра дeн от ене ргети обиди. Емоционалната празнота измества от сърцето радостта. Много метаболитни процеси в организма започват да се променят. Първите, които страдат, са клетките.

Първоначално вашата клетка се опитва да се адаптира. След това, като не може да се справи с този проблем, променя обмена на веществата вътре в себе си. В същото време започвате да чувствате умора и неразположение.

Тогава възниква болката. кра дeн от ене ргети Болката е вик на организма за помощ! Ако не чувате болката или я заглушавате с хапчета, клетката започва сама да търси решение на проблема. Така възникват редица сериозни заболявания.

Непростените емоции унищожават взаимоотношенията. Но това не е всичко! Ако не изчистите своето подсъзнанието от стари обиди, разочарования и злоба, вие позволявате на тези емоции да вършат своята зловеща невидима работа. кра дeн от ене ргети От година на година!

И тогава започвате да си задавате въпроси. Защо ми изневериха, предадоха, нараниха, не разбраха. Защо ме захвърлиха, кой е виновен и какво да правя? ..

Непростените емоции унищожават кариерата. Не е толкова лесно да се оцелее след ударите, които понякога ни нанася живота. И ако вие носите в себе си „стар товар“, след това всеки следващ кра дeн от ене ргети удар може да бъде последен за кариерата ви.

Представете си човек, който постоянно мисли за миналите си неуспехи в бизнеса. Времето в този случай работи срещу него!

И е без значение кого обвинява за това: този човек, на чиято подкрепа е разчитал или себе си! Във всеки случай, без да знае за прошката и методите за прочистване на подсъзнанието, такъв кра дeн от ене ргети човек става все по-слаб.

Струва ли си от година на година да носите в себе си тежестта на минали проблеми?

Ако във вашето минало е имало болезнено събитие, емоция, която не сте простили, не сте се освободили от кра дeн от ене ргети сенките на участниците в тези истории, се случва следното: трупат се болка, обида, агресия; а страданията от това, което се е случило постепенно създават емоционална котва, която е котвата към спомена.

Връщайки се непрекъснато в спомените си, в тези болезнени моменти, отново и отново предизвиквайки вашите чувства, съжаления, разочарования, по този начин изразходвате все по-голяма част от енергията си. Вие кра дeн от ене ргети живеете в миналото. Вие сте го захранвате. Вие не разполагате с достатъчно енергия, за да творите настояща реалност.

Какво е решението?

Да се върнете Обратно в миналото за да трансформирате болка в Радост, обида – в Прошка, агресия – в Любов.

Да се върнете в миналото – означава да си простите, тук и сега, и на всички останали, да кра дeн от ене ргети осъзнаете причинно-следствените връзки на тези събития, да разберете същността на Урока, да благодарите на всички участници за опита, който ви позволява да стъпите на по-високо ниво на развитие.

    Веднага след като човек се разболее, трябва да потърси в сърцето си на кого трябва да прости.
    Луиза Хей

© 2018   nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

Още по кра дeн от ене ргети темата:

Почти фантастична история за Неведомите Пътища Господни

Известният онколог д-р кра дeн от ене ргети Марк бил  поканен на важна конференция,  за да бъде награден за многогодишната си  успешна работа. Събитието било в друг град, където лекарят трябвало да лети със самолет.…

© 2018    nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

защищено INVITEXT