Шунятананда: Никога не се намесвайте в чуждото страдание!

Понякога си струва да се откажете от помощта на хората.

Човек трябва да се умори от себе си и да изпие поднесената му чаша с отрова. Не крадeн от енергетика бъдете самоуверени и не се надявайте, че можете да помогнете на някого.

Можете да помогнете само на някой, който е готов за помощ. Страдащият човек вижда света чрез болката си, което означава, че е глух и сляп.

Всеки влачи собствения си житейски опит, като не вижда, че това е мъртъв крадeн от енергетика товар, който лежи на раменете му. Ако се опитате да се намесите в страданието на някой друг, това ще ви завлече с кармичен вихър в играта на някой друг.

Човекът е заразен от страданието си – помнете това. Вървете по своя собствен път и не се обръщайте към човешката болка.

крадeн от енергетика

Само ако вървите по своя собствен път, можете да помогнете на хората да се превъзмогнат себе си

Дойдох да ви помогна и вие се оплаквате, че не искам да плача с вас. ~ Фридрих Ницше (1844-1900)

Източник: kyblife

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

От другата страна на крадeн от енергетика страданието

И Също така идват дни, когато животът започва да те тренира. Научаваш се да си прехапваш езика, а да не останеш ням. Научаваш се да говориш, дори ако предпочиташ да…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; крадeн от енергетика чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT

Add Comment