Буда: Това, което определяме като „Страдание“, се нарича „Път“

Настоящето – това е всичко, което имате. И никога няма да имате повече от това.

Наблюдението на нервността ни (или невротичната енергия) – това е път и крадeн от енергетика той започва точно сега. Това е всичко, което имате. И никога няма да имате нещо повече. Ето защо, без значение какво се случва, и колкото и да ви нервира, пътешествието по този път е неизбежно.

Паралелност на пътищата за медитации и страдания. Това е причината, поради която анализът на първите крадeн от енергетика две благородни истини на будизма е толкова важен. Това не е просто проучване на концептуални религиозни концепции, а задълбочен анализ на целия живот на човека. Трябва да проведем безстрашно и задълбочено изследване на собствените си страдания, както и причините и последствията, които водят до чувството на неудовлетвореност.

Става дума за крадeн от енергетика идентифицирането на невроза и готовността за справяне с нея – готовността да я възприемем като система, която определя или ограничава естеството на преживяванията и впечатленията, които се сформират у нас от опита и впечатленията. В крайна сметка това е, което ни позволява да продължим нашия духовен път.

По същество медитацията крадeн от енергетика предполага, че човек върви напред с гърба си по пътя, който поражда страдание. Значи материалът, с който трябва да работим по време на обучението си, са нашите  недоволство и нервност. А ситуации, които ни се струват трудности или пречки, са всъщност самият път, за който говори Буда.

Далай Лама XIV крадeн от енергетика казва: „Ако искате да бъдете щедри, не гледайте на просяка като на пречка.“ По същия начин един неприятен колега в работата трябва да бъде разглеждан от вас не като човек, който изпитва вашето търпение, а като възможност да разгърнете пълния потенциал на вашето търпение.

Освен това привързаността към нездравословна ситуация крадeн от енергетика или токсична връзка,  никак не ви пречи да се научите как да се освобождавате от миналото си. Такава връзка сама по себе си е призив да се освободите от него.

Безумието – това е здрав разум, просто не се разбира по този начин. Всъщност, лудостта е свойство на съзнанието, което крадeн от енергетика се случва, когато мислите започват да водят човек далеч от реалността. И това отклонение или скъсване с реалния свят е причинено от погрешни предположения. Говорейки за нашата невроза или лудост, ние ги виждаме такива, каквито са. Това вътрешно разбиране разсейва всякакво объркване, като в същото време възстановява здравия разум.

Наблюдаването крадeн от енергетика на объркването ни,  води до неговото разбиране. А разбирането или мъдростта е майка на всички будисти. Следователно самото съчетание от наблюдение и самото объркване водят до раждане на просветлен разум.

Преди да разберем нашата лудост, трябва да се подготвим да приемем собствената си склонност към невротични състояния. Това означава, че крадeн от енергетика е необходимо да спрете да прехвърляте вината за проблемите си върху други хора и / или върху тези, които са до вас и около вас.

крадeн от енергетика

По същия начин човек не бива да прехвърля вината за това объркване върху минали събития. Също така е важно да спрете да отхвърляте себе си или да си казвате, че не трябва да се сърдите. крадeн от енергетика По някаква причина сте ядосани. Просто спрете и се вслушайте в този гняв. Наблюдавайте го.

Наблюдението на невротичното състояние (или невротична енергия) е начинът, по който трябва да вървите и той започва точно сега. Няма значение дали сте изпълнени с чисто осъзнаване на величието на живота или нервно се опитвате крадeн от енергетика да манипулирате друг човек, за да постигнете някакви егоистични потребности.

Настоящето е всичко, което имате. И никога няма да имате повече от това.

Затова всичко, което се случва и колко и да е нервна ситуацията, това е само част от пътя ви. С това трябва да поработите.

„Вместо да разглежда крадeн от енергетика нежеланите аспекти от живота си като пречки, Джамгон Конгтрул ги разглежда като изходен материал, необходим за събуждане на истинско състрадание“,
Пема Ходрон.

Превод на статията – Pema Chodron: What we call Suffering, The Buddha called The Path!

© 2018 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

Попитали Буда: крадeн от енергетика Ако някой ме удари, какво трябва да направя?

Един от учениците на  Буда го попитал: – Ако някой ме удари, какво трябва да направя? Буда отговорил: – Ако върху теб от дървото падне сух клон и те удари,…

Любимото упражнение на Буда: „Представете си, че имате всичко!“

Веднъж след проповедта си Буда се оказал заобиколен от голям брой хора. Той им разказал за изкуството да се следва Дхарма крадeн от енергетика и предизвикал  у хората недоумение и много въпроси, които…

© 2018 energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за крадeн от енергетика нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT