Науката потвърждава, че Буда е бил прав почти във всичко!

Източната философия ви се струва нещо далеч от реалността? А всъщност не е така. Тя фактически е в основата на тезисите на съвременната наука. Вижте сами!

Писателят Робърт Райт в книгата си „Защо будизмът е прав“ говори за научните доказателства на будистката теория.

Той твърди, че съвременната логика съответства на крадeн от енергетика древните натуралистични (не реинкарнационни) аспекти на будизма.

Ето и основните доказателства:

1. Еволюцията не се интересува от нашето щастие, а само от нашите стремежи. Поради това животът носи страдание – това, което се нарича „дука“ в будизма.

2. Единствената цел на еволюцията е разпространението на гените. Оттук и важността на крадeн от енергетика тялото както в науката, така и в будизма.

3. Чувствата са механизъм за осъществяване на целите на еволюцията. В будизма това е персонализираната мисия „движение напред“.

4. Науката казва, че съжденията са резултат от работата на нашия мозък. Няма безупречно възприятие, всичко се базира на нашите чувства.

5. Науката за крадeн от енергетика мозъка поддържа учението на будизма, че нашето възприятие влияе върху нашите съждения. Много мисли съществуват в нашия ум, но пълното им „оформление“ зависи от конкретните условия.

6. Както казва будизмът, всички мисли са заблуда, защото произлизат от неуместен „есенциализъм“. Това е нещото, което науката нарича „фундаменталната грешка на * атрибуциите“.

крадeн от енергетика

7. Будистите не отричат ​​чувствата. Те ги признават, приемат, проверяват и не идентифицират. Чувствата не са съществена част от хората.

8. Осъзнатата Медитация тренира вашите метакогнитивни навици (мислене заради самото мислене), които отслабват безполезните чувства.

9. Будизмът надминава Айнщайн в явното разбиране на относителността, че няма никакво „чисто“ знание.

10. крадeн от енергетика Ценностите на еволюцията могат да доведат до мисълта, че сме „специални“. Но всеки от нас се нуждае от общество и в същото време може да се справи и сам отлично.

11. Райт е убеден, че „метакогнитивната революция“ може да спаси планетата (това, което в будизма означава предназначение).

Смятате ли, че крадeн от енергетика науката може да потвърждава религиозни вярвания?

По материали на Big Thought

* Атрибуцията е концепция в социалната психология, свързана с това, как индивидите обясняват причините за събитията, поведението на другите, а и своето собствено поведение.

Видове атрибуции

Хайдер смята, че като активен възприемател на събития, средният човек продължително или крадeн от енергетика спонтанно прави причинни заключения за това, защо се появяват събитията.

Тези заключения стават убеждения или очаквания, които позволяват на личността да предсказва и разбира събитията, които наблюдава и преживява. Атрибутивната теория е свързана с това, как индивидите интерпретират крадeн от енергетика събитията и как тези интерпретации са свързани с тяхното последващо поведение.

Двата главни типа атрибуции са: вътрешни и външни. Когато вътрешната атрибуция е направена, причината за дадено поведение е търсена в личността на индивида, нагласите, характера или диспозицията.

Когато е направена външна атрибуция, причината за дадено поведение се търси в крадeн от енергетика ситуацията, в която се наблюдава поведението, (тоест индивидът се държи така, поради окръжаващата среда или социалната ситуация).

Тези два типа атрибуции водят до много различни възприятия на индивида и поведението (личностната е вътрешна, а ситуационната е външна).

© 2018 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

Ошо: Щастливият крадeн от енергетика човек не се нуждае от никаква религия

„Човешките същества могат да бъдат изключително щастливи и безкрайно нещастни – и те са свободни да избират това. Тази свобода е изпълнена с опасности, тази свобода е много трудна, защото…

Никола Тесла: Коя крадeн от енергетика е причина номер Едно за човешките страдания?

Според учения,  много хора се опитват да избегнат въображаеми проблеми, като същевременно пренебрегват истинските заплахи. Емоционалното страдание е много болезнено за всички нас. Стрес, чувство на безпокойство или чувство за…

© 2018 energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло крадeн от енергетика или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT