Непоколебимите Ангели на възмездието в Зодиака!

Те идват на този свят за да изпълняват определена мисия. Тяхната цел е да покажат, че има ад и рай. Това не са безплътни същества, а живи хора, които се появяват в нашия живот  за да направят промени в него чрез своето присъствие. Те са изпратени от Вселената и крадeн от енергетика без да се съмняват се подчиняват на нейните заповеди, без да мислят защо правят това.

Удивително е, но душите на тези Посланици на Вселената са преживели повече от едно прераждане. В тях не е заложена сантименталност и практическия нямат чувства. Те са служители на висшите сили, които равномерно разпределят крадeн от енергетика доброто и злото. Но за всички думи и действия рано или късно ще трябва се плати. И всичко това такъв негативен човек получава наказанието си от Ангела на Възмездието.

Но има и една съвсем различна ситуация, когато човек изпитва дълбоки страдания и за да може да види просветление в живота крадeн от енергетика си, той се нуждае от помощник. А така помощникът работи като връзка между световете. Тази мисия изпълнява Ангелът на Възмездието, който унищожава злото и носи надежда за светло бъдеще.

Но в реалния свят всичко изглежда много различно. Често хората не разбират случващите се събития, затова те ги считат за щастливи крадeн от енергетика съвпадения. Въпреки че във всеки един случай е заложено тайно значение. В живота няма случайности, но не всички вярват в това. А в живота ни няма и случайни хора. За всеки един от тях е приготвена определена роля, която той умело играе. И дори ако вие и човекът се срещнете крадeн от енергетика само с един бърз поглед, то в бъдещия ви живот той ще играе необходимата   роля.

Вселената винаги и за всеки човек, изгражда собствени планове, изпращайки в живота му Ангелите на Възмездието. На външен  вид те са съвсем обикновени хора, но са надарени с определена особеност и изпълняват предварително подготвена крадeн от енергетика мисия.

И всички тези обикновени хора са зодиакални знаци, или по-скоро посланици на Вселената. Има само трима такива представители на Зодиака.

Скорпион

Това, което те не могат да понасят, е човешката подлост. Те с всички сили ще накажат жестокостта и ще изкоренят несправедливостта. И понякога ще им се наложи да крадeн от енергетика използват атакуваща тактика. Въпреки че не разбират и не осъзнават докрай целта си, те са твърдо убедени, че трябва да действат според своята интуиция и по зова на сърцата си.

Мечтите на представителите често са надарени с особен смисъл. Изначално те виждат пълната картина, а по-нататък тяхната душа запoчва да крадeн от енергетика се изпълва с предчувствия. Понякога хората не приемат действията им и не разбират тяхното мислене. А за да могат техните действия да съответстват на мислите им, Вселената им изпраща всякакви знаци.

Тези представители могат да помогнат на онези хора, които са нетърпеливи видят някаква промяна. Без самите те да знаят това, показват правилния път и дават пълноценно ръководство за действие.

крадeн от енергетика

Стрелец

Те имат особена цел, ако природата ги привлича много силно. Те са способни на духовно ниво да общуват с природата и да получават от нея заряд от положителна енергия. Те също така могат интуитивно да се очистват от лоши мисли.

В силата на природата те намират своя източник на крадeн от енергетика вдъхновение, който им отваря вратата към едно светло бъдеще. А ако представителят е жител на мегаполис, то рано или късно той започва да се уединява на такова място, където се чува пеенето на птици и има буйна зелена растителност.

Тези пратеници на Вселената носят в себе си доброто и с крадeн от енергетика цялото си сърце го дават на хората. Те не са склонни да се борят със злото, те са на страната на добрите намерения. Те помагат на хората да намерят вяра в себе си и да им вдъхнат желание за нов живот. В това се крие смисълът на целия им живот.

крадeн от енергетика

Близнаци

Мислите им са постоянно заети със смисъла на живота. В земния си живот този човек активно търси своята цел и разсъждава върху това, което се случва с него. И ако не успее бързо да разгадае тайния смисъл, тогава той става още по-затворен в себе си, а самата идея за крадeн от енергетика спасение започва да го измъчва и терзае. Но той е сигурен, че е дошъл на този свят, за да изпълни определена мисия. Но това, което трябва да направи, му е трудно да разбере. Затова всичките му действия изискват благословията на Вселената.

През цялото си съществуване той често се сблъсква със крадeн от енергетика събития, които според него, вече са се случвали. Неговият дар за предсказания има всички основания да потвърди техния произход. Понякога той не може да обясни какво се случва, но с интуицията си ясно чувства от къде точно да очаква неприятности. Ето защо, винаги бърза да предупреди за опасността всичките си крадeн от енергетика близки и приятели.

А  ако определен човек е причинил зло на някой негов близък, той определено ще го накаже. И ще го направи по особено жесток начин. И след това дълго време ще мисли  откъде е събрал у себе си толкова много гняв, за да сътвори такова възмездие.

esotericblog

крадeн от енергетика

© 2018 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не крадeн от енергетика се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT