7 мита за кармата

Страданията, които душата изпитва в сегашния си живот, могат да бъдат следствие от лоша карма. Само че това, най-вероятно, не е така. Всъщност, това са много светли души, които вече са си спечелили прекрасна карма. Защо? Защото  за да избере такъв труден живот, е необходима невероятна смелост.

1. Кармата обича да отмъщава.

Кармата е универсален закон, насочен към поддържане на хармония и баланс чрез върховна справедливост. Този закон по своята същност не може да бъде отмъстителен.

Кармата дава указания, а не отмъщава. Нейната същност не е в наказанието, а в това, че ние сме пречистени. Кармата ни учи да определяме граници за да можем да се научим да съжителстваме с любовта.

2. Кармата е съдба.

Кармата въобще не е съдба, която ни е предначертана. Това е постоянно променяща се серия от влияещи ни обстоятелства. Тези обстоятелства определят това, от което се нуждаем, за да се освободим от душевното страдание, да намерим хармония, да преодолеем невежеството и тъмнината.

Добрата карма, заработена в минали животи, дава възможност на човека да расте и да се развива бързо в реалния живот. Обаче съзнателното желание да се преодолее лошата карма (в миналия живот) може да промени нещастната съдба, с която човек е „награден“ при раждането си.

Проницателност, целенасоченост и силна воля ще ни позволят да изгорим кармичните мостове и да подобрим съдбата си.

3. Добрата карма, заработена в миналия живот, гарантира щастие в настоящето.

Висшите закони не се основават на желанията и нуждите на хората. Те водят до истината и пречистването. Душите избират опит, който ще им даде възможност да научат уроци, които не са били научени преди, да станат по-силни по дух, да се научат да съчувстват и съпреживяват.

Да, добрата карма ни дава някои бонуси и определена степен на комфорт. Въпреки това, всички тези предимства, като правило, отчитат целта на душата и нашата съдба като цяло.

Да предположим, че душа, заслужаваща царска награда за минал живот, иска да развие своето духовно начало. Такава душа може да предпочете живота на свещеник пред живота на цар. Така душата ще има много повече възможности да служи на хората, да придобива мъдрост и да се занимава с духовни практики. Душата не трябва да се тревожи за храна и да има покрив над главите си всеки ден.

4. Страданията и трудностите означават, че човек има лоша карма.

Много от душите, които вече са придобили мъдрост, целенасочено избират живот, изпълнен с изпитания. Така те могат да помогнат на другите души да растат и да се развиват.

Такива действия помагат да се получи добра карма, вместо да се пилее напразно.

Да предположим, че душата решава да се роди в тялото на човек, прикован към инвалидна количка, или в тялото на човек с аутизъм. Тази душа ще помогне на тези, които ще бъдат нейните родители (или настойници) в земния живот да се научат търпение, щедрост, любов, състрадание и съпричастност.

Страданията, които душата изпитва в сегашния си живот, могат да бъдат следствие от лоша карма. Само че това, най-вероятно, не е така. Всъщност това са много светли души, които вече са си спечелили прекрасна карма. Защо? Защото  за да избере такъв труден живот, е необходима невероятна смелост.

5. Лошата карма не може да бъде променена.

Тези, които успяват да разберат как е устроен животът, осъзнават, че кармичните грехове могат да бъдат коригирани. Такива хора разбират, че последиците от лошата карма могат да бъдат държани под контрол.

За да направите това, трябва да ограничите негативните мисли, да се откажете от лошите навици, да се съпротивлявате на изкушениятa и моментните желания  и да се научите да давате и да прощавате.

Чрез контролиране на своите пороци, усвояване на полезни уроци, усвояване на изкуството на приемане и сдържаност, както и да се научи да признава поражението си, човек може да неутрализира до известна степен последиците от злото, създадено в минали животи.
Кармата е мъдър учител.

Ако „ученикът“ сам научи необходимите уроци, кармата ще го освободи от определени страдания, които е трябвало да го научат на същото.

6. Духовният учител ще излекува лошата карма.

Учителят ще помогне на човека да се излекува от тъмнината в душата, но няма да коригира кармата. Той помага на човека да види единството на всичко в този свят.

Кармата също така ни помага да разберем причинно-следствените връзки. Изначално недобрите мотиви (нашите мисли, думи и действия) водят до лоши последствия за нас (страдания).

Мъдростта идва с поуките. Много от нас научават тези уроци само след като преминат през определени страдания.

Ако духовният гуру излекува кармата, той ще ни лиши от възможността да растем и да се развиваме.

7. Кармата не е актуална.

Кармата е универсален закон. Тя може да загуби своята значимост само ако всички хора на Земята се научат да обичат безусловно. Днес тази цел остава призрачна мечта защото нашият свят се управлява от алчност и желание за власт.

Преди сто години Анни Безант казва, че единственият начин да се намери свобода е да “се изучава кармата и да се използват знанията на практика, насочвайки живота в правилната посока”. Това е вярно и днес.

Превод на статията 7 Myths About Karma

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Как да елиминираме неумолимата колекторска фирма „Карма INc.“, която събира дългове с хилядолетна давност?

Как определяме своята карма ? Кармата може да бъде описана като движеща сила, която ни принуждава да правим това, което правим. Всички ние, които живеем на Земята, имаме минала карма,…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!