Физици: Част от вашето съзнание ще живее вечно след физическата смърт

Традиционно науката отхвърля душата като обект на човешката вяра или я свежда до психологическата концепция, която формира нашето познание за наблюдавания природен свят.

Но ново разбиране за съзнанието оспорва това твърдение. Според теорията съзнанието идва от микротръбички в мозъчните клетки (неврони), които са места за квантова обработка.

Според д-р Хамероф от университета в Аризона и британския физик сър Роджър Пенросен, когато сърцето спре да бие, кра дeн от ен ер джи кръвта спира да тече и микротръбичките губят квантовото си състояние, квантовата информация в микротръбичките не се разрушава.

Така че това може ли да обясни околосмъртните преживявания или идеята за вечността на нашето съзнание?:

Квантовата информация в микротръбичките не се разрушава, тя не може да бъде унищожена, а просто се разпространява и разсейва във Вселената. Може би квантовата информация може да съществува извън тялото, може би кра дeн от ен ер джи безкрайно дълго, като душа”, казва той.

Те твърдят, че нашият опит на съзнанието е резултат от ефектите на квантовата гравитация в тези микротръбички и тази теория те наричат ​​Оркестрирана обективна редукция (Orch-OR).

По този начин се смята, че нашите души са нещо повече от взаимодействието на невроните в мозъка. Всъщност те са създадени от самата тъкан на Вселената и може би са съществували от незапомнени кра дeн от ен ер джи времена.

Така че, да, има част от вашето съзнание, която е нематериална и ще живее след смъртта на вашето физическо тяло.

 

 

© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT