Парадокс: високата физическа активност уврежда мозъка!

Ново проучване, проведено от Норвежкия национален център за стареене и здраве в сътрудничество с Columbia Mailman School of Public Health и Columbia Butler Center on Aging, открива връзка между работата на физически тежки работни места и повишения риск от когнитивен спад.

Резултатите от проучването, публикувани в The Lancet Regional Health – Europe, показват необходимостта от превантивни мерки за защита на когнитивното здраве на хората, работещи на физически тежки работни места.

Проучването има за цел да хвърли светлина върху връзката между нивата на физическа активност на работното място и когнитивните увреждания и деменцията.

Вегард Скирбек, доктор по медицина, професор по здравеопазване на населението и семейството в общественото здравеопазване на Колумбийския университет, подчерта важността на разбирането на тази връзка: „Нашата работа също подчертава така наречения парадокс на физическата активност (PA) – асоциацията на свободното време физическа активност с по-добри когнитивни резултати и как тази физическа активност на работното място може да доведе до по-лоши когнитивни резултати.“

Предишни проучвания на физическата активност и деменцията са били ограничени, често са разчитали на данни от самооценката и са оценявали заетостта в един момент близо до пенсиониране. Това проучване се опитва да преодолее тези недостатъци чрез включване на перспектива на жизнения цикъл и изследване на професионалните траектории между 33 и 65 години.

Скирбек обяснява, че тъй като предклиничният период на деменция може да започне до две десетилетия преди появата на симптомите, разглеждането на различни професии през целия трудов живот на човек може да даде по-добра представа за връзката между професионалните характеристики и когнитивните увреждания.

Проучването използва данни от проучването HUNT4 70+, едно от най-големите популационни проучвания на деменцията в света. Изследователите анализираха връзката между професионалната физическа активност на възраст 33-65 години и риска от развитие на деменция и леко когнитивно увреждане на възраст над 70 години. Анализът включва 7005 участници, от които 902 са клинично диагностицирани с деменция и 2407 с леко когнитивно увреждане. Половината от участниците са жени.

Резултатите от проучването показват, че хората с физически натоварващи работни места през втората половина от професионалния си живот имат по-висок риск от развитие на деменция и леко когнитивно увреждане в сравнение с хората с ниски физически натоварвания. Сред населението на възраст над 70 години, рискът от развитие на деменция и леко когнитивно увреждане е 15,5% за тези с физически тежки работни места и само 9% за тези с ниски физически изисквания.

Получените резултати имат значителни последици за професионалното здраве и благосъстоянието на хората, ангажирани с физически натоварваща работа. Изключително важно е прилагането на превантивни мерки, насочени към поддържане на когнитивното здраве и намаляване на риска от когнитивен спад при работещите.

Изследването подчертава необходимостта от разглеждане на парадокса на физическата активност и намиране на начини за смекчаване на отрицателните ефекти от физическата активност върху когнитивните резултати.