Първи гласове срещу скриваната вреда от излъчванията на мобилните телефони

Изследване: Ефекти от въздействието на радиочестотни електромагнитни полета върху централната нервна система

Технологичният напредък на човечеството чрез развитието на електрически и комуникационни технологии доведе до излагане на изкуствени електромагнитни полета (ЕМП).

Очаква се технологичният растеж да продължи; По този начин степента на излагане на ЕМП ще продължи да нараства постоянно. По-специално, времето, прекарано в използване на смартфони, които са се превърнали в необходимост за съвременните хора, непрекъснато нараства.

Социалните опасения и интересът към ефектите върху черепно-мозъчната нервна система се засилват, когато се разглежда зоната, в която се използва мобилният телефон.

Установено е, че ЕМП могат да причинят промени в нервните клетки на централната нервна система, включително апоптоза на невронни клетки, промени във функцията на нервния миелин и йонни канали; Освен това тези полета действат като източник на стрес в живите същества.

През 2011 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) на Световната здравна организация класифицира ЕМП на мобилните телефони към група 2B – канцерогенни за хората.

Различни неврологични ефекти могат да възникнат в резултат на излагане на ЕМП поради местоположението на мобилния телефон и близостта на черепната нервна система.

Излагането на ЕМП може да причини различни видове генотоксични ефекти в клетките.

Генетичните токсични ефекти, включително анеуплоидия, могат да доведат до генетични нарушения с анормално генно производство и дори рак.

Различни неврологични ефекти могат да бъдат резултат от излагане на тези полета поради близостта на черепната нервна система по време на използване на мобилен телефон. Тези неврологични ефекти включват главоболие, промени в навиците на съня, промени в електроенцефалограмата и промени в кръвното налягане.

Електромагнитните вълни, особено на излъчвани от мобилни телефони, се абсорбират от мозъка до такава степен, че могат да повлияят на невронната активност.

Радиочестотните ЕМП могат да причинят очни заболявания като катаракта при хора, които редовно използват мобилни телефони.

В допълнение към промените в гените, протеините и пролиферацията на нервните клетки, изложени на РЧ EMП, се съобщава за физиологични промени в клетъчните мембрани и йонните канали на клетъчно ниво.

РЧ-EMП може да причинят промени в експресията и активността на йонните канали, особено при деца.

Излагането на РЧ-EMП може да причини значителни структурни промени в миелиновия протеин, засягайки протеини, свързани с миелиногенезата, което води до симптоми на електрохиперчувствителност.

РЧ-EMП може да причини биохимични и патологични промени в гръбначния мозък.

Различни неврологични ефекти могат да възникнат в резултат на излагане на тези полета поради близостта на черепната нервна система и областта, където се използва предимно клетъчен телефон.

Тези неврологични смущения включват главоболие, промени в моделите на съня и промени в ЕЕГ. В допълнение, различни епидемиологични проучвания съобщават за значителни статистически резултати за неврологични когнитивни разстройства като главоболие, тремор, замаяност, загуба на памет, загуба на концентрация и нарушения на съня, дължащи се на РЧ-EMП.

Изследването е публикувано в списание The National Center for Biotechnology Information.