Е.ОН ще съди държавата

Енергийното дружество Е.ОН ще съди държавата. Причината е решението на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да промени признатите технологични разходи от 18% на […]

НОВИ ИДЕИ ЗА ЗАБАТАЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО СЪС СРЕДСТВАТА НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО

СЪВСЕМ КРАТКО ВСТЪПЛЕНИЕ. На 01 юни 2010 г., Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) проведе открито заседание, посветено на разглеждането на доклад относно […]