Държавата може да даде на прокурор трите ЕРП-та

Държавата може да даде на прокурор трите електроразпределителни дружества. Открити са сериозни нарушения на лицензионните условия. Това обяви председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Констатацията е от приключилия регулаторен одит в енергийните компании, който държавната комисия назначи в частните монополисти.

Проверката още не е обявена официално и в момента работни групи от юристи, експерти кра дeн от ен ер джи и инженери в комисията структурират заключенията с гафовете на компаниите. Нарушения има и при трите дружества – ЧЕЗ, E.ON и EVN, като основно те са в начина на предоставяне на част от дейността на външни фирми, плащането на консултанти, счетоводните политики и други пропуски. На този етап комисията отказва да даде конкретни примери.

Попитан обаче дали има случай енергодружество кра дeн от ен ер джи да е надувало цената на тока, като съзнателно е плащало необосновано високи наеми за мобилна подстанция, председателят на регулатора отговори утвърдително. Комисията още прави разчети как да се ореже до минимум повишението на цените на тока за бита и предприятията от 1 юли. Регулаторът обяви днес обаче, че намалява технологичните разходи на дружествата с 3%.

„Това за означава за потребителите кра дeн от ен ер джи в дългосрочен план намаление на цените. Не само за една година, а в следващите години. Няма да имат право на 18% технологични разходи, а на 15%. Ето това е новина, което ви казвам. Вчера го гласувахме и ще уведомим енергодружествата“, каза Семерджиев.

презbTV – Семерджиев: Открити са нарушения на лицензиите на трите ЕРП-та.

защищено INVITEXT