Висша Практика за изцеляване на душата

душа

Представете си, че Светлината на Душата ви се разпръсква из  Вселената и прави  чудеса за вас…

Започваме: Застанете така, че да можете да направите няколко стъпки назад. Всяка стъпка назад ще отбелязва по една стъпка за изкачване към светлината, свободата и любовта.

Правейки  крачки назад, се изкачвате  от най-нисшата крадeн от енергетика реалност до най-висшата реалност,  изкачвате се до ново ниво на свобода, щастие и светлина.

И така – застанете и затворете очите си. Осъзнайте кой сте сега, кажете името си, мислете за живота си. Обърнете внимание на усещанията в тялото – как е потиснато от  негативизъм, оплетено е в привързаности – крадeн от енергетика почувствайте ги. Това ще отнеме от една до две минути.

След това поемете дълбоко въздух и издишайте шумно, плеснете с ръце и отстъпете назад. Представете си, че сякаш  памук сваля от вас веригата на страха, премахва  ограниченията, премахва на веригите на привързаност.

Вие ще попаднете в  първия образ и веднага крадeн от енергетика ще  почувствате, че у вас са се случили положителни промени: по-лесно  дишате, на сърцето ви е  станало по – светло, Душата се е  отворила.

В тялото ще възникнат вибрации на свобода, спокойствие, приятни вълни. Могат да изплуват някакви радостни ярки изображения – живи картини – или известни ви  или напълно крадeн от енергетика нови.

Останете в това състояние   толкова дълго, колкото ви е удобно, за да се  изпълните с блаженство, свобода, светлина. След това повторете вдишването, издишайте, отново плеснете с ръце и направете следващата стъпка назад.

С всяка стъпка ще се увеличава състоянието на свобода, радост, щастие, вие вече осъзнавате, че  контролирате съдбата крадeн от енергетика си, а  всичките ви безпокойства, възбуди, вълнения и тревоги нямат този неизбежен смисъл, който  прикрепяме към нашето „земно“ състояние на съзнанието.

Така ще стигнете до източника – най-високото ниво на свобода и радост, които сте способни да приемете в момента. Ако се съмнявате, че това е най-положителното състояние, проверете го, крадeн от енергетика като направите стъпка или две назад.

Ако състоянието не се промени или  се влоши – това означава, че сте достигнали максимума: върнете се към  образа на най-голямата сила. Стойте там толкова дълго, колкото ви е удобно.

След това, без да губите състоянието на блаженство и светлина, можете да легнете, да крадeн от енергетика затворите очи и да се отпуснете в продължение на 10-15 минути. Представете си, че Светлината на Душата ви се разпръсква през Вселената и прави  чудеса за вас.

И след това последвайте живота си, като се опитвате колкото се може по- дълго да запазите това състояние.

© От книгата „Създайте своя крадeн от енергетика съдба“ В. Лермонтов

Как да научим езика на Висшите сили, докато все още не станало късно

Как да научим езика на Висшите сили,  докато все още не станало късноВисшите сили ни говорят постоянно. Въпросът е как да се научим да  чуваме и да разбираме техния език. Защото всички наши проблеми и крадeн от енергетика трудности – това е викът на Вселената:…

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА крадeн от енергетика ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се крадeн от енергетика определя от редакцията.

защищено INVITEXT