Къде душата крие страданията си? 7 класически психосоматични заболявания

Кое всъщност е най-важното:  ако  е невъзможно да се промени ситуацията, променете отношението си към нея!

душа
„Болест на нервна почва“ – така  ние обикновено наричаме психосоматичните разстройства. крадeн от енергетика Името на тези заболявания съчетава гръцките думи „душа“ (psyche) и „тяло“ (soma), и те обикновено възникват защото душата крие своите страдания.

В момента, в който хранилището на душата се  препълни, съдържанието не може да  намери по-директен начин за излизане, от този през тялото. Какво води до психосоматични заболявания? В тази крадeн от енергетика статия ще намерите  класификация на най-често срещаните причини за психосоматични разстройства, предложени от психолога Lesley LeKron.

Сега  по-подробно.

1. Вътрешен конфликт.

Ситуация, в която една част от желанията на човека лежи на повърхността, а  другата – обикновено противоположна – по някаква причина е  скрита в подсъзнанието. След това започва втората крадeн от енергетика част на „партизанска война“, признак за която са  психосоматичните симптоми.

2. Езикът на тялото.

Тялото физически отразява състоянието, което би могло да се изрази с образните фрази: „това е такова главоболие“, „поради това сърцето ме боли“, „ръцете ми са вързани!“  Познайте как ще  реагира относително здрав организъм на  такива постоянни крадeн от енергетика програмиращи съобщения?

3. Наличието на условна полза.

Тази категория включва здравословни проблеми, които носят определени условни ползи за техния собственик. И не, това не е симулация, а реално диагностицирано заболяване. Може би човек много желае да има преимущества, които  той ще получи само ако е болен. Бъдете внимателни, защото желанията крадeн от енергетика доста често се сбъдват!

4. Опит от миналото

Причината за заболяването може да е травматично преживяване в миналото, по-често – тежко детско. Това може да бъде както епизодично събитие, така и трайно въздействие, което продължава да се отразява на човека  емоционално в настоящето.

5. Идентификация.

В този случай  физическият симптом крадeн от енергетика може да се образува в резултат на силна емоционална привързаност към човек, който има такова заболяване. Често това страх от загуба на този човек или загубата действително е настъпила.

6. Внушение.

Бъдейки сигурен в  наличието на болестта – дори и ако тя не съществува в действителност – човекът непрекъснато се крадeн от енергетика опитва да намери доказателства за това, така че в един момент подсъзнанието вече дава  съгласие за наличието на болестта. Разбира се, по такъв начин вероятността да възникне болест , се увеличава значително.

7. Самонаказание.

Това наказание е свързано с реална, а често и въображаема вина, измъчваща човека. Самонаказанието облекчава чувството крадeн от енергетика за  вина, сякаш я   изкупува.

Психосоматичните проблеми са реални и се появяват в резултат на стрес и трудни взаимоотношения, външни влияния върху психиката и  други напълно нефизиологични причини.

крадeн от енергетика

Става дума за седем класически психосоматични заболявания, които през 1950 г. идентифицира американският психоаналитик Франц Александър:

1. Хипертония

2. Язва на стомаха

3. Бронхиална астма

4. Невродермит

5. Базедова болест

6. Язвен  колит

7. Ревматоиден артрит

От тогава  много неща са се променили, а списъкът с  психосоматични заболявания е допълнен и включва:

Паническо разстройство и разстройство на съня, рак, инфаркт, крадeн от енергетика синдром на раздразнените черва, сексуални разстройства, затлъстяване, анорексия, булимия – тези и много други заболявания също се считат за  психосоматични.

Какво е необходимо за оздравяване?

Необходимо е не само да се излекува физиологичната причина, но също така и да се преодолее психологическата. На физическо ниво като превенция  е необходимо на крадeн от енергетика първо време  отстраняване на последиците от стреса, и не допускане на хронично пренапрежение.

И най-важното, ако  е невъзможно да се промени ситуацията, променете отношението си към нея!

Бъдете здрави!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП крадeн от енергетика не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT