Знаете ли каква е честотата на вашите вибрации, с които живеете?

вибрации

Всеки човек, като съвкупност от вибрации на частици, молекули, клетки, органи, има своя собствена индивидуална честота на вибрации.

Кумулативната честота зависи от много фактори: състоянието на организма, крадeн от енергетика качеството на храната, лошите навици, хигиена, околната среда, климата, времето на годината; качеството на чувствата и на чистотата на мислите … и други фактори.

Човек със светли вибрации е този, който е в постоянно състояние на вътрешна радост, мир, любов, тишина вътре в себе си. Той се чувства комфортно, тъй крадeн от енергетика като е в хармония със света и себе си. В такова състояние на равновесие, тялото и всички жлези с вътрешна секреция работят гладко, и съответно и подчинените им органи, тъкани и клетки.

Много снижават честотата на човешката вибрация негативните чувства: страх, завист, гняв, алчност … Всяко лошо действие, лоши мисли крадeн от енергетика и чувства замърсяват съответните фини тела и човек започва да вибрира на по-ниска честота. Има такива изрази „тежка душа“, „мръсни мисли“ – това също говори за ниски вибрации на душата и мислите.

Съдбата на тези, които „вибрират на ниска честота“ е такава: Те постоянно се сблъскват с негативни събития в крадeн от енергетика живота, с негативни ситуации.

С колкото по-голяма любов е изпълнен човек, толкова повече той е свободен и щастлив, толкова по-здраво е физическото му тяло, толкова по-хармоничен е общото звучене на неговите вибрации. Съвкупността на всички тези вибрации определя вътрешното звучене на човека.

Състоянието на радост и щастие настъпва при голямо крадeн от енергетика разкриване на духовните качества. Такъв човек има добро здраве, прекрасни отношения с хората, необходимото му материално обезпечение, разширяват се творческите му способности. Състоянието му се разпространява на вътрешния му кръг, роднини, приятели, също така може да влияе и на целия свят.

Намирайки се в такова състояние, човек създава сам собствената крадeн от енергетика си съдба, хармонично си взаимодейства със света и Вселената, живее и се радва на живота! Той може да решава и по-висши задачи. Това е Човек Творец. С увеличаване на честотата на вибрациите, човек става все по-свободен, появяват се таланти, неразкрити капацитети, подобрява се благосъстоянието му, здравето и потенциала.

Според резултатите крадeн от енергетика от тестове най-ниските вибрации са в диапазона:

над 0 и до 2.7 Hz;

нисши – от 2,7 и до 9,7 Hz;
ниски – повече от 9,7 и до 26 Hz;
високи – повече от 26 и до 56 Hz;
висши – повече от 56 и до 115 Hz;
най-висши – крадeн от енергетика повече от 115 и до 205 Hz;

(Над 205 Hz – това са кристалните вибрации или вибрациите на новата, 6-та раса на планетата Земя).

Кога възникват разрушителни вибрации?

Оказва се, че те се появяват у човека в резултат на негативните му личностни качества или емоции.

Горчивината е с вибрации – крадeн от енергетика от 0,1 до 2 Hz;
страх – от 0.2 до 2.2 Hz;
обида – от 0.6 до 3.3 Hz;
раздразнение – от 0.9 до 3.8 Hz; ;
възмущение – от 0,6 до 1,9 Hz;
самота – осигурява максимална вибрации от 2,8 Hz;
избухливост – 0.9 Hz;
изблик на ярост – крадeн от енергетика 0.5 Hz;
гняв – 1.4 Hz;
горделивост – 0.8 Hz;
гордост – 3.1 Hz;
пренебрежение – 1.5 Hz;
превъзходство – 1,9 Hz,
жалост – 3 Hz.

Ако човек живее с позитивни чувства, има съвсем различни вибрации:

съответствие – от 38 Hz и по-нагоре
приемане на света такъв, какъвто е, без гняв и други отрицателни емоции – 46 Hz;
щедрост – крадeн от енергетика 95 Hz;
вибрации на благодарност (благодаря) – 45 Hz;
сърдечна благодарност – от 140 херца и нагоре;
единство с другите хора – 144 херца и нагоре;
състрадание – от 150 херца и по-нагоре (жалост само 3 херца);

Когато човек осъзнава, че любовта е добро, светло чувство и голяма сила, но крадeн от енергетика в сърцето си все още не може да обича – 50 Hz;

Любов, която човек генерира в сърцето си за всички хора без изключение, и за всички живи същества – от 150 херца и нагоре;

Любов безусловна, жертвена, приета във Вселената – от 205 херца и по-нагоре.

Така например, човек успява в живота, когато средната стойност на неговите вибрации е 70 херца и по-нагоре. За съжаление, с изключение на редки индивиди, по-голямата част от човечеството съдържа в своите крадeн от енергетика фини тела целия спектър от разрушителни вибрации и е далеч от нормата, с малко количество творчески вибрации.

От горния материал може да се направи един прост извод: човек трябва да приема света такъв, какъвто е, да живее с любов към хората, животните, природата, родната планета, да насочва дейността си и крадeн от енергетика мислите (да, мислите са материални) си за творене – точно това е ключът към здравето и успеха.

Олег Никитин

Целебната сила на мудрата “Енергия”!

Вероятно знаете, че нашата Вселена е съставена от две субстанции: материя и енергия. Последната, от своя страна, пронизва  абсолютно всичко: предмети, живи крадeн от енергетика организми и дори цели планети и галактики. Тези…

Шаманска техника за възвръщане на енергията от миналото и бъдещето

“Хората те привличат защото не разполагаш с достатъчно енергия. Всъщност, ти не се нуждаеш от тяхната енергия. Ти  търсиш в тях своята енергия. Но крадeн от енергетика търсиш на  грешен адрес. Трябва ти…

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ крадeн от енергетика НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя крадeн от енергетика от редакцията.

защищено INVITEXT