нд. апр. 14th, 2024

Астропрогноза за периода 23 – 29 юли: Време на заблуди и измами на чувствата, самозаблуди и призрачни миражи!

 21a6dc5b459e9a1668792db35796a44aТази седмица е свързана със засилване на негативните тенденции. На  небето се сформират 4 планетарни аспекта,   3 от които ще бъдат напрегнати.

Освен всичко друго това е седмицата на стационарния Меркурий, когато той забавя движението си, докато не спре и започне ретродвижение на 26 юли. Сам по себе си стационарният Меркурий може да доведе до забавяне и спиране на много информационни процеси, контакти, преговори, пътувания, проучвания и други подобни събития.

И на фона на това пълно спиране в бизнеса и в общуването, се включват напрегнатите планетарни аспекти. На 24-25 юли Венера прави опозиция към Нептун.

Това е време на заблуди и измами на чувствата, време на самозаблуди, призрачни миражи. Под влиянието на този аспект се осъществява доукрасяването на реалността.

Влюбените се гледат един   друг с розови очила и въобще не забелязват реалните недостатъци. И именно под влияние на този аспект започва това чувство, което впоследствие прераства в разочарование.

Любителите на алкохола могат да почувстват силна жажда за него, за да се измъкнат от реалността в измислен нереален свят. Също така това е времето, когато моралните критерии се размиват, когато няма незабранени субекти в любовта и когато изневярата е възможна.

25 юли Слънцето е в квадратура с Уран.

Това е аспект на бунт и неограничена свобода на волята. Всички ограничения могат да се приемат на нож. Това е лична свобода без самоограничения и отговорност за това, което се случва.

Ето защо такъв аспект е опасен: възможни са  социални катаклизми, бунтове, революции и спонтанни движения. На 27 юли Слънцето е в опозиция на Марс – това засилва фактора на агресията. Поведението на много хора може да се прояви с противоречиви черти, действията стават ненужно праволинейни и агресивни.

Слънцето, Марс и Уран заедно образуват напрегната триъгълна конфигурация, наречена тау-квадрат. Това е много динамична фигура, която има огромен разрушителен потенциал.

Единственият хармоничен аспект ще бъде в събота, 28 юли, когато Венера ще направи трин към  Плутон. Това е аспект на любовната страст, която обаче не надхвърля приемливите граници.

Успешно време за финансови дейности.

© 2018   energetika-bg. com All rights reserved!

Още по темата:

© 2018    energetika-bg. com All rights reserved!

By energetic

30 години опит в новинарството и преводите.

Related Post