Парадът на Четирите планети на 13 август 2018 г .: Негативно въздействие върху биоенергията!

b31b7b15-3514-40ac-9c64-b5b6311bd207Парадът на планетите е рядък феномен. През август 2018 г. няколко небесни тела ще се подредят на една линия и ще окажат силно въздействие върху хората.

Всяко събитие, което се случва във Вселената, оказва влияние и  на Земята. Парадът на планетите на 13 август няма да бъде изключение, затова няма да ви навреди да се вслушате в предупрежденията на астролозите и езотериците.

В  парада   кра дeн от ен ер джи ще участват следните планети: Венера, Сатурн, Марс и Юпитер. Всяка от тях ще окаже влияние върху енергията на хората, така че предпазливостта няма да ви навреди.  Бъдете бдителни за да избегнете проблеми.

Венера ще повиши чувствителността и сексуалността, което означава, че по време на парада на планетите мнозина ще могат да направят промени в личния си живот. Планетата ще помогне да се намери любов.

Астролозите кра дeн от ен ер джи обаче предупреждават, че човек не бива напълно да се доверява на емоциите, в противен случай съществува риск да направи неправилен избор. Нежелателно е да се вършват необмислени  действия, които могат да доведат до нежелани последици: интриги, измами, скъсване на отношенията.

Сатурн ще помогне да се съсредоточите и ще разкрие интуитивни способности. По време на парада на планетите мнозина ще почувстват безпокойство, което ще помогне да кра дeн от ен ер джи се предвидят неприятни събития и да се избегнат трудни ситуации.

Влиянието на планетата върху енергията на хората ще бъде силно, тъй като много от тях ще могат да наберат сили и да направят скок към целите си.

Сатурн ще окаже не само положително, но и отрицателно въздействие: мнозина ще почувстват изблик на негативни емоции, нежелание да се развиват и да се занимават с ежедневните си кра дeн от ен ер джи дела.

Марс ще помогне да достигнат нови постижения в кариерата, но е важно хората да следят отблизо това, което казват и правят. Всеки необмислен и невнимателно изпусната  дума може да има катастрофален ефект върху репутацията и по-нататъшните успехи. Енергията на планетата ще бъде силна, така че всеки, без изключение, ще трябва да бъде предпазлив.

Юпитер често се нарича планетата на късмета и в този парад кра дeн от ен ер джи на планетите няма да промени влиянието си. На тези, които успеят да преодолеят негативните емоции, планетата ще даде много възможности да променят живота си към по-добро. Важно е да се изключат необмислените действия, които могат да ви доведат до задънена улица и да ви лишат от финансов успех.

От какво да се пазите по време на парада на планетите?

Влиянието на небесните тела ще засегне кра дeн от ен ер джи всички сфери на живота, така че на 13 август и в рамките на няколко дни след това може да възникнат  немалко проблеми:

броят на опасните ситуации по пътищата ще се увеличи;
ще се увеличи  броята на заболяванията на нервната и сърдечно-съдовата система;
често ще възникват конфликти;
възможни са проблеми с техниката;
вероятни са непредвидени финансови проблеми.

Тези и много други негативни кра дeн от ен ер джи последствия от влиянието на планетите ни карат да станем по-внимателни. Всички, без изключение, е важно да пазят здравето си, да се откажат от лошите навици и да се научат да контролират емоциите.

Ще избегнете рисковете, ако не се разсейвате от поставените цели и продължавате да вървите по пътя към тях, като спокойно възприемате евентуални сътресения.

© 2018   nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

Още по кра дeн от ен ер джи темата:

© 2018    nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

защищено INVITEXT