Парадът на Четирите планети на 13 август 2018 г .: Негативно въздействие върху биоенергията!

b31b7b15-3514-40ac-9c64-b5b6311bd207Парадът на планетите е рядък феномен. През август 2018 г. няколко небесни тела ще се подредят на една линия и ще окажат силно въздействие върху хората.

Всяко събитие, което се случва във Вселената, оказва влияние и  на Земята. Парадът на планетите на 13 август няма да бъде изключение, затова няма да ви навреди да се вслушате в предупрежденията на астролозите и езотериците.

В  парада   ще участват следните планети: Венера, Сатурн, Марс и Юпитер. Всяка от тях ще окаже влияние върху енергията на хората, така че предпазливостта няма да ви навреди.  Бъдете бдителни за да избегнете проблеми.

Венера ще повиши чувствителността и сексуалността, което означава, че по време на парада на планетите мнозина ще могат да направят промени в личния си живот. Планетата ще помогне да се намери любов.

Астролозите обаче предупреждават, че човек не бива напълно да се доверява на емоциите, в противен случай съществува риск да направи неправилен избор. Нежелателно е да се вършват необмислени  действия, които могат да доведат до нежелани последици: интриги, измами, скъсване на отношенията.

Сатурн ще помогне да се съсредоточите и ще разкрие интуитивни способности. По време на парада на планетите мнозина ще почувстват безпокойство, което ще помогне да се предвидят неприятни събития и да се избегнат трудни ситуации.

Влиянието на планетата върху енергията на хората ще бъде силно, тъй като много от тях ще могат да наберат сили и да направят скок към целите си.

Сатурн ще окаже не само положително, но и отрицателно въздействие: мнозина ще почувстват изблик на негативни емоции, нежелание да се развиват и да се занимават с ежедневните си дела.

Марс ще помогне да достигнат нови постижения в кариерата, но е важно хората да следят отблизо това, което казват и правят. Всеки необмислен и невнимателно изпусната  дума може да има катастрофален ефект върху репутацията и по-нататъшните успехи. Енергията на планетата ще бъде силна, така че всеки, без изключение, ще трябва да бъде предпазлив.

Юпитер често се нарича планетата на късмета и в този парад на планетите няма да промени влиянието си. На тези, които успеят да преодолеят негативните емоции, планетата ще даде много възможности да променят живота си към по-добро. Важно е да се изключат необмислените действия, които могат да ви доведат до задънена улица и да ви лишат от финансов успех.

От какво да се пазите по време на парада на планетите?

Влиянието на небесните тела ще засегне всички сфери на живота, така че на 13 август и в рамките на няколко дни след това може да възникнат  немалко проблеми:

броят на опасните ситуации по пътищата ще се увеличи;
ще се увеличи  броята на заболяванията на нервната и сърдечно-съдовата система;
често ще възникват конфликти;
възможни са проблеми с техниката;
вероятни са непредвидени финансови проблеми.

Тези и много други негативни последствия от влиянието на планетите ни карат да станем по-внимателни. Всички, без изключение, е важно да пазят здравето си, да се откажат от лошите навици и да се научат да контролират емоциите.

Ще избегнете рисковете, ако не се разсейвате от поставените цели и продължавате да вървите по пътя към тях, като спокойно възприемате евентуални сътресения.

© 2018   nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

Още по темата:

© 2018    nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!