Буда: Дори и вашият най-зъл враг не може да ви нанесе толкова вреди, колкото невнимателните ви мисли!

Някога Буда е твърдял, че дори и най-злият враг на човека не може да му нанесе толкова голяма вреда, колкото неговите невнимателни мисли – и изглежда, че съвременната крадeн от енергетика наука е доказала истинността на тези думи.

Както показват скорошните изследвания на учени от университетите в Ексетър и Оксфорд, негативните мисли могат да бъдат физиологически вредни, докато позитивното мислене кара сърцето да бие по-спокойно и дори укрепва имунната система.

Резултатите показват, че ако човек намира време за позитивни мисли за крадeн от енергетика себе си, това може да бъде от съществено значение за здравето му.

Изследването обхваща 135 здрави хора, които били разделени на пет групи. Всяка група трябвало да прослушва различни звукови записи. По време на експеримента екип от учени измервал сърдечната честота и наблюдавал потоотделянето на участниците; те също така трябвали крадeн от енергетика да коментират и своите преживявания.

На доброволците били задавани въпроси за това дали се чувстват в безопасност, доколко са били снизходителни към себе си и дали са чувствали силно единство с други хора.

В две от групите, където изслушаното подтиквало участниците да бъдат добри към себе си, се наблюдавала физическа крадeн от енергетика реакция, аналогична на типичната реакция за релаксация и чувство за сигурност – сърцето туптяло спокойно и потоотделянето оставало ниско.

На трите други групи пускали записи, предизвикващи самокритика и насочващи слушателите към „позитивен“, но настроен на  конкуренция и самоусъвършенстване режим“. В тези групи у участниците се наблюдавало бързо сърцебиене и по-обилно крадeн от енергетика изпотяване, което съответствало на реакцията на организма към състояние на объркване и чувство за опасност.

Така, въпреки че всички доброволци съобщавали за по-снизходително отношение към себе си и намаляване на нивото на самокритика, само членовете на първите две групи показали положителна физическа реакция.

„Предишно изследване показало, че състраданието към себе си е свързано с подобрено самочувствие и психическо състояние, но крадeн от енергетика ни не можем да обясним това“, отбелязва ръководителят на изследването д-р Анке Карл от университета в Ексетър.

– Настоящото изследване помага да се разбере механизмът, според който поддържането на добро отношение към себе си в ситуация, в която нещо се обърква, може да бъде полезно при прилагането на психологически методи крадeн от енергетика на лечение.

Според нея, като се изключи реакцията на заплаха, ние укрепваме имунната система и увеличаваме вероятността от възстановяване. Може би тази техника ще се използва за лечение на хора, страдащи от психични проблеми, като например повтаряща се депресия.

gearmix

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в крадeн от енергетика нашата страница:

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА крадeн от енергетика Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

крадeн от енергетика
защищено INVITEXT