Буда: Дори и вашият най-зъл враг не може да ви нанесе толкова вреди, колкото невнимателните ви мисли!

Някога Буда е твърдял, че дори и най-злият враг на човека не може да му нанесе толкова голяма вреда, колкото неговите невнимателни мисли – и изглежда, че съвременната наука е доказала истинността на тези думи.

Както показват скорошните изследвания на учени от университетите в Ексетър и Оксфорд, негативните мисли могат крадeн от енергетика да бъдат физиологически вредни, докато позитивното мислене кара сърцето да бие по-спокойно и дори укрепва имунната система.

Резултатите показват, че ако човек намира време за позитивни мисли за себе си, това може да бъде от съществено значение за здравето му.

Изследването обхваща 135 здрави хора, които били разделени на пет крадeн от енергетика групи. Всяка група трябвало да прослушва различни звукови записи. По време на експеримента екип от учени измервал сърдечната честота и наблюдавал потоотделянето на участниците; те също така трябвали да коментират и своите преживявания.

На доброволците били задавани въпроси за това дали се чувстват в безопасност, доколко са били снизходителни към крадeн от енергетика себе си и дали са чувствали силно единство с други хора.

В две от групите, където изслушаното подтиквало участниците да бъдат добри към себе си, се наблюдавала физическа реакция, аналогична на типичната реакция за релаксация и чувство за сигурност – сърцето туптяло спокойно и потоотделянето оставало ниско.

На трите други крадeн от енергетика групи пускали записи, предизвикващи самокритика и насочващи слушателите към „позитивен“, но настроен на  конкуренция и самоусъвършенстване режим“. В тези групи у участниците се наблюдавало бързо сърцебиене и по-обилно изпотяване, което съответствало на реакцията на организма към състояние на объркване и чувство за опасност.

Така, въпреки че всички доброволци съобщавали за крадeн от енергетика по-снизходително отношение към себе си и намаляване на нивото на самокритика, само членовете на първите две групи показали положителна физическа реакция.

крадeн от енергетика

„Предишно изследване показало, че състраданието към себе си е свързано с подобрено самочувствие и психическо състояние, но ни не можем да обясним това“, отбелязва ръководителят на изследването д-р Анке Карл от университета в Ексетър.

– Настоящото изследване помага да крадeн от енергетика се разбере механизмът, според който поддържането на добро отношение към себе си в ситуация, в която нещо се обърква, може да бъде полезно при прилагането на психологически методи на лечение.

Според нея, като се изключи реакцията на заплаха, ние укрепваме имунната система и увеличаваме вероятността от възстановяване. Може би тази крадeн от енергетика техника ще се използва за лечение на хора, страдащи от психични проблеми, като например повтаряща се депресия.

gearmix

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 крадeн от енергетика от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

крадeн от енергетика
защищено INVITEXT