Дзен въпроси: Защо Пробудените не събуждат другите от съня на заблудите?

Отговорът е такъв, че за малките деца, цялото щастие на които се състои в здрав сън, не се препоръчва  да бъдат събудени. Децата растат в съня си. Ако не си лягат навреме, могат да се разболеят и след това, по-късно, когато станат възрастни, те няма да могат напълно да   съответстват на жизнената си цел.

Детството се нуждае от много кра дeн от ене ргети сън, и децата трябва да спят. Такава е природата на незрелите души. Това са деца, без значение на колко години изглеждат телата им. Техните странности, техните радости, техният възторг, са насочени към незначителни неща в живота, точно както животът на децата се фокусира върху сладкиши и играчки.

Ето защо пробудените вървят бавно и тихо, така че звукът на стъпките им кра дeн от ене ргети да не пречи на дълбокия сън на спящите. По пътя си те събуждат само онези, които неспокойно се въртят в леглата си.

Така, тези Пътници на духовната пътека, тихо подават ръка. Поради тази причина духовният път се нарича още и мистичен път. Няма нищо лошо в това да се събудят само няколко, а да се оставят мнозина да спят, но кра дeн от ене ргети от друга страна, каква голяма доброта се заключава в това, да се даде възможност на тези, които се нуждаят от сън, да си поспят.

Дзен

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:

 

Заповедите на дзен-будиста: 1. Бъди свободен от всякакви догми и доктрини, дори и от будистка…

Първа заповед кра дeн от ене ргети Не си създавай идол, кумир. Бъди свободен от всякакви догми или доктрини, теории или идеологии, дори будистка. Всички те са само средство за влияние и не са Истината.…

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT