Дзен въпроси: Защо Пробудените не събуждат другите от съня на заблудите?

Отговорът е такъв, че за малките деца, цялото щастие на които се състои в здрав сън, не се препоръчва  да бъдат събудени. Децата растат в съня си. Ако крадeн от енергетика не си лягат навреме, могат да се разболеят и след това, по-късно, когато станат възрастни, те няма да могат напълно да   съответстват на жизнената си цел.

Детството се нуждае от много сън, и децата трябва да спят. Такава е природата на незрелите души. Това са деца, без значение на крадeн от енергетика колко години изглеждат телата им. Техните странности, техните радости, техният възторг, са насочени към незначителни неща в живота, точно както животът на децата се фокусира върху сладкиши и играчки.

Ето защо пробудените вървят бавно и тихо, така че звукът на стъпките им да не пречи на дълбокия сън на спящите. крадeн от енергетика По пътя си те събуждат само онези, които неспокойно се въртят в леглата си.

Така, тези Пътници на духовната пътека, тихо подават ръка. Поради тази причина духовният път се нарича още и мистичен път. Няма нищо лошо в това да се събудят само няколко, а да се оставят мнозина да крадeн от енергетика спят, но от друга страна, каква голяма доброта се заключава в това, да се даде възможност на тези, които се нуждаят от сън, да си поспят.

Дзен

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:

 

Заповедите на дзен-будиста: 1. Бъди свободен от всякакви догми и доктрини, дори и от будистка…

крадeн от енергетика

Първа заповед Не си създавай идол, кумир. Бъди свободен от всякакви догми или доктрини, теории или идеологии, дори будистка. Всички те са само средство за влияние и не са Истината.…

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено крадeн от енергетика съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT