Д-р Дейвид Хамилтън: Съзнанието на човека съществува още преди раждането му!

Д-р Дейвид Хамилтън счита, че съзнанието е съществувало винаги и продължава да съществува на ниво квантови частици дори и след смъртта.

Въпреки вековните изследвания, човешкото съзнание продължава да е загадка, която учените все още не са решили. За цялото това време ние все още не сме получили отговори на най-елементарните въпроси: Откъде се появява и защо?

Някои учени смятат, че съзнанието се заражда на квантово, субатомно ниво с участието на вездесъщата енергия на Вселената. Този подход е формулиран въз основа на твърдението на Алберт Айнщайн, че е невъзможно човек да създава или унищожава Енергия. Можем само да променяме нейния външен вид и форма.

Д-р Дейвид Хамилтън счита, че съзнанието е съществувало винаги и продължава да съществува на ниво квантови частици дори и след смъртта.

Когато майката дава живот на детето си, това съзнание се имплантира в плътта и кръвта на новороденото. Следователно, всички ние съществуваме на този свят още преди нашето физическо раждане.

Животът може да продължава и след смъртта

Според общоприетата научна теория, съзнанието не е нищо друго освен резултат от сложната структура на човешкия мозък. Въпреки това е много вероятно нашият мозък да задейства в работата си само малка част от съзнанието, което всъщност е нещо много по-голямо от нас.

Вземете например телевизора. Частите вътре в него получават сигнали, които ни позволяват да гледаме определени телевизионни канали. Работата на мозъка е конструирана по подобен начин, само че източникът на неговия “сигнал” е съзнанието.

Съзнанието „продължава да съществува в паралелна Вселена“

Съзнанието е в самото начало на живота. Това е базовият елемент на онова, което разбираме като реалност, но за разлика от човека, то не се ограничава от понятията за време и пространство.

Подобно на Дейвид Хамилтън, д-р Робърт Ланца също счита, че енергията, която изпълва Вселената, прониква в човешкото тяло и там се превръща в разум. А когато умрем, тази енергия се освобождава, връщайки се обратно във Вселената. Тя никога не изчезва безследно.

Д-р Ланца счита, че тъй като броят на Вселените е неограничен, в една или друга от тях възникват всички вероятни възможности. От това следва, че човешкото съзнание може да получи своето продължение във всяка друга Вселена.

Превод на статията „Human Consciousness Exists Before Birth, According To Quantum Physicists“

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Мислите не са материални: Откъде е възникнал този опасен мит и защо носи страдания на милиони хора?

Всеки от нас поне веднъж е чувал фразата, че „мислите са материални“. За някои тази деструктивна вяра е заседнала в съзнанието и е нещо естествено. Опасността от такова убеждение е…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!