Шестте принципи на Будизма за всеки ден, способни мигновено да променят живота ви!

Спрете. Дишайте. Слушайте

1. Осъзнато потребление

Бъдете внимателни с това, с което храните тялото си и благодарни за ценността на здравословната храна.
Претеглете плюсовете и минусите крадeн от енергетика внимателно, преди да закупите каквито и да било материални блага.

Запитайте се дали наистина имате нужда от тях или това е ваше мимолетно желание. Направете няколко дълбоки вдишвания и вижте дали това ви помага да се успокоите.

Обърнете внимание  каква информация обработва вашият мозък.

Допринася ли тя за натрупването на крадeн от енергетика нови знания и развитие? Или пък е пълна с отвличащи фактори и начин да се избяга от реалността? Или ви пречи да осъзнавате настоящето?

2. Спрете. Дишайте. Слушайте

Внимателно следете какво казвате. Ако трябва да говорите пред много хора или да вземете активно участие в разговор, първо поемете дъх и крадeн от енергетика помислете какво ще донесе речта ви на зрителите: вреда или любов?

Поемете дълбоко дъх преди да влезете у дома, офиса или вратата на училището. Първо трябва да се запознаете с текущото състояние на нещата и чак тогава да разберете дали ви устройва. Това ще  бъде много по-продуктивно отколкото просто да крадeн от енергетика избягате или да не ходите на места и ситуации, които ви причиняват дискомфорт или стрес.

Слушайте хората около вас. Ако говорим с някого и слушаме това, което казват, това може да инициира взаимна симпатия, разбиране и толерантност.

3. Бъдете признателни

Обърнете внимание на това, което вече имате. Постоянното изразяване на крадeн от енергетика благодарност води до по-голямо удовлетворение от живота и осъзнаването, че вашият живот е нещо повече от обикновената история на един човек.

Бъдете също така еднакво благодарни както за възможностите, които се откриват пред вас, така и за изпитанията, които ви поднася съдбата. Такъв подход не е отричане на житейските трудности. крадeн от енергетика Ние всички живеем в трудни времена и несъмнено вече сте се сблъсквали с проблеми, несигурност и разочарования.

Защото това разбиране, което преминава през признателност, ви освобождава от объркване и зацикляне на позитивните и негативните аспекти на живота, позволявайки ви просто да се наслаждавате на всеки миг от него.

Носете радост крадeн от енергетика на света и не споделяйте лошите си емоции с него. Научете се да се наслаждавате на успеха и късмета на другите хора и самите вие ще бъдете щастливи. А това е най-доброто лекарство против завист.

4. Бъди добри и състрадателни

Търсете тези, които се нуждаят от помощ  и я оказвайте, крадeн от енергетика като безкористно се опитвате да облекчите страданията на другите.

Винаги крадeн от енергетика отчитайте чуждата гледна точка и наблюдавайте поведението си. Ако ви е трудно да съчувствате и търпеливо да изслушате човек до края, това със сигурност е така защото не можете да спрете  и  да се вслушате дори във вика на собственото си сърце.

Работете за мир както външно, така и вътре крадeн от енергетика в себе си. Каквото и да се почувствали, за това има причина. Няма значение дали сте наясно с тази причина или не, но това въобще не пречи да приемете своите чувства.

5. Бъдете мъдри

Култивирайте в себе си внимателен към всичко ум (с други думи, любопитство). Знанията помагат по-добре да решавате вашите проблеми и да давате ефективни съвети на другите. Превръщайки се в мъдрост, те в крайна сметка правят човек щастлив.

Бъдете открити към всичко, което се появява крадeн от енергетика в живота ви. Разумът може да се фокусира върху различни неща: минало, настояще, бъдеще, абстрактни понятия, анализ на проблема и т.н. Всяка наша мисъл играе своята важна роля.

Опитайте се да направите тека, че осъзнаването на текущия момент да стане ваш приоритет. Развивайте способностите си да усещате околните звуци, пейзажи, крадeн от енергетика физически усещания, мисли и емоции.

6. Приемете необходимостта от постоянна промяна

Непостоянството и промените са неразделна част от човешкия живот. Всъщност е реално само настоящето, в резултат на нашето минало и всички предишни наши действия. Поради своето невежество простите умове ги превръщат в част от реалния свят, въпреки че в крадeн от енергетика действителност те не са такива.

esotericblog

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Човекът на дзен будизма не е свързан с нищо и не отхвърля нищо. Той е облак, който се движи навсякъде, където поиска

Истината за Дзен живее във всеки един от нас. Просто трябва да крадeн от енергетика погледнете вътре и да я намерите там, без да прибягвате до външна помощ. Практиката на Дзен спира всяка…

Цялата статия

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 крадeн от енергетика от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT