чт. апр. 25th, 2024

Притчи Дзен: Кой притежава дарба за ясновидство

Веднъж един млад монах и стар Дзен учител започнали да спорят кой от тях има по- силна дарба за ясновидство.

Младият монах започнал да се хвали:

-Ако само пожелая, мога да видя живота на други хора. За мен не е трудно да видя миналото, бъдещето и настоящето на всеки човек. За да придобия тази способност, прекарах цели пет години в уединение! През цялото това време мислех и медитирах, а сега този дар ми е достъпен…

Докато той се хвалел така, старият Дзен учител мълчал. Младият монах решил, че старецът няма какво да му противопостави. В това време към тях се приближила възрастна жена.

-Кажете ми, уважаеми, мина ли оттук синът ми, красив, висок млад мъж? – попитала жената.

-Той тръгна по този път, показал старият Дзен учител.

Жената се поклонила с благодарност на стареца и забързала в указаната посока. Младият монах бил много изненадан:

– Ние стоим тук доста дълго и през цялото това време в указаната от теб посока мина само някакъв висок мъж на средна възраст, и между другото, доста уродлив! Защо изпратихте  жената в тази посока?

– Заради това – обясни старият господар, – че жената ни попита за сина си. А за всяка майка нейният син винаги ще бъде млад и красив.

-Признавам, че вашето ясновидство е по-добро от моето, смирено казал младият монах и помолил стареца да му стане ученик.

esotericblog

 

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Притчи Дзен: Три отговора

Един Дзен учител бил известен с непредсказуемите си отговори на въпроси. Веднъж един човек влязъл в храма, където живеел, и го попитал: – Има ли бог? Учителят погледнал човека в…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

By energetic

30 години опит в новинарството и преводите.

Related Post