ср. фев. 28th, 2024

Извисяване над вярата (будистка притча)

Един ден, рано сутринта, когато Буда излязъл на сутрешната си разходка, някакъв човек го попитал:   

– Съществува ли Бог?

Буда го погледнал в очите за секунда и казал:
– Не, Бог изобщо не съществува, никога не е съществувал, никога няма да съществува. Изхвърли цялата тази глупост от главата си.

Човекът бил шокиран. По средата на същия ден дошъл друг човек и попитал:

– Съществува ли Бог?Буда казал:

– Има, винаги е имало, винаги ще има. Търси и ще намериш.

Ананда, който придружавал Буда, бил доста объркан, защото си спомнил отговора, който Буда дал сутринта, но не можел да го попита, защото наоколо имало много хора. И преди да получи възможност да попита, вечерта, по залез, дошъл трети човек. Буда седял под едно дърво и се любувал на залеза и красивите облаци, а човекът го попитал:

– Съществува ли Бог?
Буда просто направил жест с ръка, канейки човека да седне и затворил очи. Човекът се подчинил. Те поседели в мълчание няколко минути, след което човекът се изправил.

Ставало тъмно, слънцето вече било залязло. Той докоснал краката на Буда и казал:
– Благодаря  за отговора, много съм ти благодарен.

А след това си тръгнал. Тогава Ананда не издържал. Когато останали сами, той казал:
– Няма да мога да заспя тази вечер, освен ако не ми отговориш. В един и същи ден ти даде три различни отговора на един и същ въпрос. Какво става? Много ме обърка.

Буда казал:
– Не отговорих на теб, тогава защо се обърка? Първият човек беше вярващ. Той вярваше в Бог и беше дошъл не   да изясни въпроса, а   да получи потвърждение. Той беше учен, който добре познаваше Свещените Писания. Имаше нужда от шок, и аз го шокирах, защото не искам да подкрепям нечии убеждения. Всички вярвания са грешни. Знанието е съвсем различно нещо.

Вторият човек беше атеист, не вярваше в Бог. Той също беше учен и беше пълен с всякакви идеи, но беше пълна противоположност на първия човек. Той искаше да подкрепя неверието му.

Третият човек беше истински търсач на истината. Той не търсеше отговор, искаше да  изпита. Той беше човек с голямо доверие. Той искаше да му разкрия нещо, затова не му отговорих, а просто му предложих да седне до мен. И нещо се случи.

© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!

By energetic

30 години опит в новинарството и преводите.

Related Post