Три причини да не вярвам в Бог

Страданието, човешкото несъвършенство и … желанието Бог наистина да съществува, философът Андре Конт-Сповил конкретизира причините, поради които не вярва във Висшия разум. „Как вие, човек толкова близък до християнската традиция…