Вселената – ваш враг или приятел?

От вашата вяра в света се определя дали ще успеете. Алберт Айнщайн казва, че най-важното решение, което човек може да вземе, е дали Вселената е приятелска или враждебна. Да приемем,…

Три причини да не вярвам в Бог

Страданието, човешкото несъвършенство и … желанието Бог наистина да съществува, философът Андре Конт-Сповил конкретизира причините, поради които не вярва във Висшия разум. „Как вие, човек толкова близък до християнската традиция…